FAQ: Kısmi Yapı Kullanma Izni Nasıl Alınır?

Kısmi yapı ruhsatı nedir?

Kısmi Yapı Kullanma İzin Belgesi Nedir? Kısmi kullanma izni alınması durumunda bir bina veya yapının belli bir bölümü su, elektrik ve benzeri hizmetlerden faydalanabilir. Bu belge ve iznin düzenlenebilmesi için binanın ortak kullanım alanlarının ve bağımsız bölümlerin kullanıma hazır olması gerekiyor.

Kısmi kullanma izni nedir?

Kısmi kullanma izni, yapıların tamamlanmış olan bölümleri için alınmış olan yapı kullanım izni olarak ifade edilir. Yapının tamamlanmış olan bölümleri için kısmi kullanma izni belgesi alınır ve beraberinde ortak kullanım alanlarının da tamamlanması gerekiyor.

Yapı kullanma izin belgesini kim düzenler?

Yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenleme görevleri öncelikle ilgili idarelere (Belediye yada özel idare) aittir.

Kısmi iskan alınabilir mi?

İskan, bir yapının onaylı projesine uygun olarak yapıldığını gösteren resmi yapı kullanma iznine deniyor. Kısmı iskan ise, kullanıma hazır alanlar için alınabiliyor.

Iskana ruhsatına kimler imza atar?

RUHSAT İÇİN SADECE BELEDİYE İMZASI YETERLİ İnşaat izni alırken yapı ruhsatı formuna; denetim firması, proje mimarı, inşaat-elektrik-tesisat için mühendisler, müteahhit, belediyede şef, daire başkanı gibi ayrı ayrı kişilerin imzası gerekiyordu.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Imar Barışı Toplam Yapı Alanı Ne Demek?

Geçici yapı ruhsatı alınan yapılar için izin verilen inşaat alanı kaç m2 kat yüksekliği en fazla kaç m olabilir?

✓ Geçici yapı ruhsatı en fazla 10 yıllık süre için düzenlenir. ✓Bu konuda tapuya şerh düşülür. – Yapının muvakkat olduğu hususu ile diğer şartlar. binalarda 9.30 m ‘yi, asma katsız binalarda 8.30 m ‘yi aşamaz.

Yapı kullanma izin belgesi ve iskan aynı mıdır?

Peki, yapı kullanma izin belgesi iskan mıdır? Yapı kullanma izin belgesi, aynı zamanda iskan oluyor. Yapı kullanma izninin verilebilmesi için inşaatın yapı ruhsatı alındığı tarihinden 2 sene içinde inşaatına başlanmış olması ve inşaat çalışmalarının 5 sene içerisinde bitmiş olması gerekiyor.

Yapı kullanma izin belgesi olmazsa ne olur?

İskan ( yapı kullanma izni ) alınmazsa ne olur? İmar Kanunu uyarınca inşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarih olarak kabul edilmiştir. Buna göre; Kullanma izni verilmeyen veya alınmayan yapılar, bu izin alınıncaya dek elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmaz.

Yapı kullanım izin belgesi kaç yıl geçerli?

Yapı kullanma izninin verildiği tarih, yapının tamamlandığı tarih oluyor. Peki, Yapı kullanma izni alma süresi ne kadardır? Ruhsat alındıktan sonra 2 sene içerisinde inşaat çalışmalarına başlanması ve; 5 yıllık ruhsat süresi içinde yapının tamamlanarak kullanma izninin düzenlenmesi gerekiyor.

Kullanma izni nasıl alınır?

Yapı kullanma izin belgesi için gerekli evraklar:

 1. Tapu kayıt bilgileri.
 2. Yapı kullanım izni için dilekçe.
 3. Vergi Dairesi’nden “borcu yok” yazısı
 4. Proje müellifleri raporu.
 5. Dış kanal belgesi.
 6. Telekom aboneliği.
 7. Yapı Denetim Kurulu onay belgeleri.
 8. Emlak ve çevre temizlikten alınacak “borcu yok” belgesi.

Bina kullanım izni nasıl alınır?

İskan Belgesi Nereden, Nasıl Alınır?

 1. Yapı Kullanım İzni istemiyle yazılan dilekçe.
 2. Tapu kaydı bilgileri.
 3. Vergi Dairesi’nden ”borcu yoktur” yazısı
 4. Dış Kanal Belgesi (İZSU)
 5. Telekom Vizesi.
 6. Proje Müellifleri Raporu.
 7. Yapı Denetim Kuruluşu’ndan alınan belge.
 8. Yapının Cephe fotoğrafları (13 x 18 cm ölçülerinde)
You might be interested:  Yapı Sınıfı Nasıl Belirlenir?

Yapı kullanma izin belgesi masrafları ne kadar?

1000 metrekareye kadar Konut-Rezidans projelerinin yapı kullanma izin belgesi ücreti 4.03 TL oldu. Metrekare başına 37 kuruş zam yapıldı. İmar durum belgesi alma ücreti 66 TL’ye çıktı. Yeni yapı ruhsatı alınmasına ilişkin 1000 metrekareye kadar konut, rezidans metrekare başına 10.68 TL’den 11.75 TL’ye ulaştı.

Blok blok iskan alınır mı?

Yapıların iskanının alınabilmesi için tanımlanmış yapının tamamı için başvuruda bulunulur ve pay sahiplerinin en az beşte dördünün kat mülkiyetine geçmesi gerekir. Bir sitedeki farklı blokların ayrı ayrı iskanlarının alınması bu anlamda söz konusu olamaz.

İnşaat bitmeden iskan alınır mı?

Aslında tüm binalar için alınması gerekli olan iskan izni, inşaatın tamamen bitmesi ile birlikte müteahhit veya inşaat firması tarafından alınabiliyor. Eğer satın aldığınız evin iskan izni çıkmazsa inşaatın projeye uygunluğunda problem olduğu anlaşılıyor.

Binada tek daireye iskan alınır mı?

Bireysel olarak iskan belgesini alabilmek mümkün olmuyor. İskan belgesini alabilmek için sadece müteahhitte olan belgelerin ilgili idarelere verilmesi gerekiyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *