FAQ: Yapı Çürük Raporuna Nasıl Itiraz Edilir?

Kentsel dönüşüme nasıl itiraz edilir?

Yürürlükte olan kentsel dönüşüm yasası kapsamında ilgili taraflar tebliğden itibaren 15 gün içerisinde riskli yapının bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile birlikte itiraz etme ve kentsel dönüşüm davası açma hakkına sahiptirler.

Riskli yapı itiraz başvuru nereye yapılır?

Taşınmaz sahipleri kendilerine tebligatın ulaşmasının ardından 15 gün içerisinde riskli yapı itiraz dilekçesi ile riskli yapının bulunduğu müdürlüğe itiraz eder. İtiraz edilmemesi durumunda taşınmazın 60 gün içerisinde yıkılması zorunludur.

Riskli yapı tespiti itiraz nasıl yapılır?

14 Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesinin 6. fıkrası; “ Riskli yapı tespitine karşı yapı malikleri veya kanunî temsilcilerince on beş gün içinde yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazın süresi içerisinde ve yapı malikince yapılıp yapılmadığı Müdürlükçe kontrol edilir.

Riskli bina tespit raporu nasıl alınır?

Apartmanlarda riskli yapı raporu almak için tek bir kat malikinin başvuruda bulunması yeterlidir. Yapılan incelemeler sonucunda yapının riskli yapı olduğunun belirlenmesi durumunda riskli yapı raporu düzenlenmekte, bu rapora diğer kat maliklerinin itiraz etmemesi durumunda bina yıkım kararı verilmektedir.

You might be interested:  Yapı Kayıt Belgesi Aldıktan Sonra Ne Yapılır?

Kentsel dönüşüm kaç yıl sürer?

Kentsel Dönüşüm ne kadar sürer? Kentsel dönüşüm kapsamında bina eğer yıkılacaksa gerekli izinlerin alınması proje çalışmaları ve teknik işlemler dahil binanın yıkım ve yeniden yapılma süreci ortalama 1,5 yıl sürebilir.

Bir yapının riskli yapı olarak ilan edilip tebliğ işlemi yapıldıktan sonra yapılacak itirazlar kaç gün içinde yapılmalıdır?

İlgili tapu müdürlüğünce, tapu kütüğüne işlenen belirtmeler, riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren onbeş gün içinde Müdürlüğümüze bir dilekçe ile itiraz edilebileceği, aksi takdirde tebligat tarihinden itibaren İdarece altmış günden az olmamak üzere belirlenen süre içinde yapının yıktırılması

Riskli bina nereye şikayet edilir?

Riskli Yapılar – Alo 181.

Bina çürük raporu aldıktan sonra ne olur?

Riskli Bina Tespit Büroları’na başvuru yapıldıysa ve bina için çürük raporu çıktıysa kat maliklerinin ‘Binayı yıktırmam’ deme şansı yok. Anlaşmak zorundalar. Anlaşma sağlanamazsa yıkım kararı tebliğ edildikten sonra 6 ay süre veriliyor. Süre sonunda belediye elektrik, su ve doğalgazı kesiyor.

Riskli bina ne zaman boşaltılır?

Raporun hazırlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde bina tahliye edilmelidir. Belediye ise 60 gün sonra o binayı takip etmek zorundadır. Ancak vatandaşların 60 gün içinde o binayı tahliye etmemesi halinde konut maliklerine ekstra 30 gün ek süre verilir.

Riskli yapı tespitine kimler itiraz edemez?

Her ne kadar riskli yapı tespiti malikler dışında riskli yapıdaki ayni ve şahsi hak sahiplerine; hakları zarar görmesin, önlemlerini alabilsinler diye bildiriliyor olsa da bu ayni ve şahsi hak sahibi olan kişilerin (kiracılar, rehini, ipoteği olanlar) riskli yapı tespitine itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Riskli bina tespiti için nereye başvurulur?

Riskli bina ihbarı için Bakanlık tarafından bir telefon hattı kurulmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Tapu Kadastro Çağrı Merkezi ALO 181’e konu hakkında her türlü görüşü iletebilirsiniz.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Yapı Kredi Internet Bankacılığı Giriş Nasıl Yapılır?

Riskli yapı tespitine kiracı itiraz edebilir mi?

Eğer bina, riskli yapı olduğu için yıkılıyorsa kiracının bu karara itiraz hakkı bulunmaz. Ancak yenileme amacı ile yıkılması istenen binalarda kiracı, kira sözleşmesinin bitim tarihini gerekçe göstererek itiraz edebilir.

Riskli bina tespit raporu inceleme formu nereden alınır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı kurum ve kuruluşlara tapu ve kimlikle başvuruda bulunabiliyor. Lisanslı kurum ve kuruluşlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından öğrenilebiliyor.

Bina hasar tespit raporu nereden alınır?

Riskli Yapı Tespiti Başvurusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen kurum veya kuruluşlara yapılabilmektedir.6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı tespiti için yetki verilen kurum ve kuruluşlar Müdürlüğümüz Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğümüz sitesinde açıklanmaktadır.

Binanın riskli olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Riskli binaların tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almış kurumlara tapu ve kimlik fotokopisi ile başvurmanız gerekiyor. (Lisanslı kuruluşları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nden öğrenebilirsiniz) Bu kurumlar binanıza ilişkin bir rapor hazırlıyor ve 7 gün içinde belediyeye gönderiliyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *