Hızlı Cevap: Birleşik Yapı Ne Demek?

Yapı bakımından ne demektir?

Bir sözcüğün bu 3 gruptan herhangi birinde olmasına o kelimenin yapı bakımından hâli diyebiliriz. Basit sözcüklerin kök hâlindeki anlamı ile ek aldıktan sonraki anlamı aynıdır. Bu nedenle basit sözcükler çekim eki alabilir. Basit sözcüklerde yapım eki bulunamaz.

Birleşik kelimeler hangi yollarla oluşur?

Birleşik isimler farklı yollarla oluşturulabilir:

 • > İsim tamlaması yoluyla. » denizaltı » hanımeli. » gökkuşağı » ateşböceği.
 • > Sıfat tamlaması yoluyla. » Akdeniz. » Acıgöl. » Eskişehir.
 • > Bir isimle bir fiilin kaynaşmasıyla. » bilgisayar. » imambayıldı » gecekondu.
 • > İki fiilin kaynaşmasıyla. » çekyat. » dedikodu. » biçerdöver.

Birleşik sözcükler yapım eki alır mı?

Birleşik bir kelime yapım eki aldığında türemiş kelime olmaktadır. Sadece birleşik bir kelime değil, hangi kelime olursa olsun yapım eki aldığı zaman türemiş bir kelime olacaktır. Kelimeler 3 adet yapıda incelenmektedir. Bunlar, basit, türemiş ve birleşiktir.

Yapı ne demek türkçe?

Yapı kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir: * Yapı, toplumda organize olmuş ilişkiler bütünüdür. * Yapı, bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür. * Yapı, barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.

You might be interested:  Sık sorulan: Yapı Kredi Banka Kartı Internet Alışverişine Nasıl Açılır?

Yapısı bakımından derse neye bakılır?

Kelimenin yapısı sorulursa; basit mi, türemiş mi, birleşik mi olduğuna bak. *Eğer hepsi türemiş ise nasıl türediğine bak ( fiilden isim yaparak mı, isimden isim yaparak mı…)

Basit yapı nedir?

Basit sözcük, Türkçede hiçbir yapım eki almamış (hiçbir ek almamış) veya başka bir sözcükle birleşmemiş sözcük. Yalın haldeki basit sözcük aynı zamanda o sözcüğün köküdür. Çekim ekleri yeni bir sözcük oluşturmadığından sözcük ” basit ” olarak kalır.

Birleşik sözcük nedir 5 örnek?

uyur + gezer → uyurgezer. miras + yedi → mirasyedi. biçer + döver → biçerdöver. baş + müdür → başmüdür.

Gecekondu nasıl bir birleşik kelimedir?

Örneğin; gecekondu, mirasyedi, hünkarbeğendi vb. Her iki sözcüğü belirli geçmiş zaman ya da geniş zaman eki “-r /-ar /-er” almış birleşik sözcükler bitişik olarak yazılır.

Öyle kelimesi birleşik mi?

Öyle sözcüğü basittir ( birleşik değildir) çünkü kök halindedir. Birleşik: Birden fazla kelimenin bir araya gelmesiyle ve kaynaşmasıyla oluşan kelimelere birleşik sözcük denir.

Birleşik kelimelerde kök nasıl bulunur?

Kelimenin bütünü ile kök arasında anlamın bittiği yer (sol tarafa doğru) kelimenin köküdür. Kısacası sözcüğün kökü bulunurken sondan başa doğru var olan ekler çıkarılır, kalan bölüm sözcüğün kökünü oluşturur.

Bir kelimenin türemiş olup olmadığını nasıl anlarız?

Kök veya gövde halindeki kelimelere yapım ekleri eklenerek meydan gelen yeni kelimelere TÜREMİŞ KELİME denir. Kelimeler, sonlarına bazı ekler alarak değişik biçimlerde cümlede kullanılırlar. Aldıkları yapım ekleriyle yeni bir anlam kazanan sözcüklerdir. Kök halindeki sözcük isim, sıfat, fiil, zamir, zarf olabilir.

Tür kayması yoluyla oluşan birleşik sözcükler nedir?

Sözcük türü kaymasıyla oluşan bileşik sözcükler bitişik yazılır: Bileşiği oluşturan sözcük lerden birinin ya da ikisinin türünün kayması ile oluşan bileşiklerdir: Şıpsevdi, dedikodu, biçerdöver, akarsu,hanımeli, imambayıldı, vurdumduymaz iki sözcük fiilken, tür değiştirerek isim olmuştur.

You might be interested:  Yapı Kayıt Belgesi E Devletten Nasıl Alınır?

Sözcük yapısı nasıl bulunur?

Buna göre, Türkçede sözcükler, yapı bakımından üçe ayrılır:

 1. Basit Sözcük. Hiçbir yapım eki almamış sözcüktür. Basit sözcükler çekim eki alabilir. Bahçede pembe güller açmış.
 2. Türemiş Sözcük. En az bir yapım eki almış sözcüktür. Türemiş sözcükler çekim eki de alabilir. Yaşamda zorluklarla karşılaşılır.
 3. Bileşik Sözcük.

Yapılarına göre kelimeler nedir ve kaça ayrılır?

Yapılarına Göre Sözcükler Kaça Ayrılır

 • Basit Sözcük. Hiçbir yapım eki almamış sözcüktür.
 • Türemiş Sözcük. En az bir yapım eki almış sözcüktür.
 • Bileşik Sözcük. İki sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu yeni sözcüklerdir.
 • Yardımcı Fiille Yapılan Bileşik Fiil.
 • Kurallı Bileşik Fiil.
 • Anlamca Kaynaşmış Bileşik Fiil.

Türkçe basit mi türemiş mi birleşik mi?

Türkçe kelimesi Türemiştir. Çünkü: Türk kelimesi çe ekini alıp yeni b,ir kelime ortaya çıkartmış

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *