Hızlı Cevap: Riskli Yapı Şerhi Nasıl Kaldırılır?

Tapuda riskli yapı şerhi nedir?

Yıkılma ya da ağır hasar görme ihtimali bulunan binalara riskli yapı denir. Yetkili kuruluşlar tarafından inceleme yapılarak binanın riskli yapı olup olmadığı belirlenir. Teknik verilere dayanan bu incelemeye ise riskli yapı tespiti denir.

Riskli bina ne zaman boşaltılır?

Raporun hazırlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde bina tahliye edilmelidir. Belediye ise 60 gün sonra o binayı takip etmek zorundadır. Ancak vatandaşların 60 gün içinde o binayı tahliye etmemesi halinde konut maliklerine ekstra 30 gün ek süre verilir.

Riskli bina tespiti için nereye başvurulur?

Riskli bina ihbarı için Bakanlık tarafından bir telefon hattı kurulmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Tapu Kadastro Çağrı Merkezi ALO 181’e konu hakkında her türlü görüşü iletebilirsiniz.

Bina riskli çıkarsa ne olur?

Riskli yapı, malikleri tarafından yıktırılmamışsa yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek 30 günden az olmak üzere ek süre tanınıyor. Yıktırılamayan yapılar Bakanlıkça veya il müdürlüklerince yıkılıyor veya yıktırılıyor. Bu yıktırmanın masraflarından malikler hisseleri oranında sorumlu oluyor.

6306 sayılı kanuna göre riskli yapı ne demek?

Riskli yapılar, riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapılardır.

You might be interested:  FAQ: Yapı Kredi Atm Den Kredi Kartı Borcu Nasıl Ödenir?

Riskli yapı şerhi satışa engel mi?

Tapu kütüğüne işlenen, “ Riskli Yapı Şerhi ”, gayrimenkulün devir ve temlik işlemlerine engel teşkil etmez. Tapu Dairesi Başkanlığı’nın 24.09.2014 tarih ve 62716 sayılı Genel Duyurusu gereğince, tapu kütüğünün şerhler hanesine işlenecek riskli yapı kaydı sadece bir “Belirtme” mahiyetindedir.

Riskli yapı tespitine kimler itiraz edemez?

Her ne kadar riskli yapı tespiti malikler dışında riskli yapıdaki ayni ve şahsi hak sahiplerine; hakları zarar görmesin, önlemlerini alabilsinler diye bildiriliyor olsa da bu ayni ve şahsi hak sahibi olan kişilerin (kiracılar, rehini, ipoteği olanlar) riskli yapı tespitine itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Kentsel dönüşüm kapsamında binaların yıktırılması zorunlu mudur?

CEVAP: Riskli olarak tespit edilen ve itiraz süreci sonunda riskli olduğu kesinleşen binaların yıktırılması Kanunun emredici hükmüdür.

Riskli bina nereye şikayet edilir?

Riskli Yapılar – Alo 181.

Deprem sonrası hasar tespiti için nereye başvurulur?

Hasar ihbar noktalarından ilki Alo 125 hattıdır. Zorunlu deprem sigortası sahipleri, telefonlarından 125’i tuşlayarak DASK ihbar hattına ulaşabilirler ve hasarın belirlenebilmesi için süreci bu şekilde başlatabilirler.

Çürük bina tespiti nasıl yapılır?

Binalarında, evlerinde hasar tespiti yapılıp yapılmadığını, yapıldıysa sonucu öğrenmek isteyen üyelerimiz hasartespit.csb.gov.tr adresinden TC Kimlik No veya adres bilgileri ile sorgulama yapabilirler.

Riskli bina tespit raporu nasıl alınır?

Apartmanlarda riskli yapı raporu almak için tek bir kat malikinin başvuruda bulunması yeterlidir. Yapılan incelemeler sonucunda yapının riskli yapı olduğunun belirlenmesi durumunda riskli yapı raporu düzenlenmekte, bu rapora diğer kat maliklerinin itiraz etmemesi durumunda bina yıkım kararı verilmektedir.

Bina çürük raporu aldıktan sonra ne olur?

Riskli Bina Tespit Büroları’na başvuru yapıldıysa ve bina için çürük raporu çıktıysa kat maliklerinin ‘Binayı yıktırmam’ deme şansı yok. Anlaşmak zorundalar. Anlaşma sağlanamazsa yıkım kararı tebliğ edildikten sonra 6 ay süre veriliyor. Süre sonunda belediye elektrik, su ve doğalgazı kesiyor.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Yapı Sınıfı Ne Demek?

Bina yıkım kararını kim verir?

Risk tespit raporu sonucunda, riskli görülen binalar için bakanlığa başvuru yapması gerekir. Bu sayede yasal haklardan yararlanabilir. Hasarlı bina yıkım kararı bakanlığa bildirilirken sonrasında da ilin tapu müdürlüğüne bildirilir. Devamında taraflara yıkım kararı ulaşır.

Bina risk analiz raporu nereden alınır?

Lisanslı kurum ve kuruluşları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nden öğrenebilirsiniz. Tespit başvurusundan sonra lisanslı kurum ve kuruluşlar, belli bir ücret karşılığında bina risk raporu hazırlıyor. Bu rapor, 7 gün içinde belediyeye gönderiliyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *