Hızlı Cevap: Riskli Yapı Tespiti Nasıl Yapılır?

Riskli bina tespiti için nereye başvurulur?

Riskli bina ihbarı için Bakanlık tarafından bir telefon hattı kurulmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Tapu Kadastro Çağrı Merkezi ALO 181’e konu hakkında her türlü görüşü iletebilirsiniz.

Riskli yapı tespitini kimler isteyebilir?

Bu hükümlere göre riskli yapıların tespiti, öncelikle yapı malikleri veya kanunî temsilcileri tarafından, masrafları kendilerine ait olmak üzere yaptırılır. Ayrıca Kanunun 3. maddesinde ‘Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden isteyebilir ‘ hükmü bulunmaktadır.

Riskli yapı tespiti nasıl yapılıyor?

Riskli yapılar, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilir. Yapılan tespitler neticesinde Riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapanlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilir.

Riskli yapı belirtmesi tesisi ne demek?

Yıkılma ya da ağır hasar görme ihtimali bulunan binalara riskli yapı denir. Yetkili kuruluşlar tarafından inceleme yapılarak binanın riskli yapı olup olmadığı belirlenir. Teknik verilere dayanan bu incelemeye ise riskli yapı tespiti denir.

Riskli binalar nereye şikayet edilir?

Riskli Yapılar – Alo 181.

You might be interested:  FAQ: Yapı Malzemesi Ne Demek?

Deprem sonrası hasar tespiti için nereye başvurulur?

Hasar ihbar noktalarından ilki Alo 125 hattıdır. Zorunlu deprem sigortası sahipleri, telefonlarından 125’i tuşlayarak DASK ihbar hattına ulaşabilirler ve hasarın belirlenebilmesi için süreci bu şekilde başlatabilirler.

Riskli binalar ne olacak?

Riskli yapı, malikleri tarafından yıktırılmamışsa yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek 30 günden az olmak üzere ek süre tanınıyor. Yıktırılamayan yapılar Bakanlıkça veya il müdürlüklerince yıkılıyor veya yıktırılıyor. Bu yıktırmanın masraflarından malikler hisseleri oranında sorumlu oluyor.

Bina çürük raporu aldıktan sonra ne olur?

Riskli Bina Tespit Büroları’na başvuru yapıldıysa ve bina için çürük raporu çıktıysa kat maliklerinin ‘Binayı yıktırmam’ deme şansı yok. Anlaşmak zorundalar. Anlaşma sağlanamazsa yıkım kararı tebliğ edildikten sonra 6 ay süre veriliyor. Süre sonunda belediye elektrik, su ve doğalgazı kesiyor.

Bir binada yıkım kararı nasıl alınır?

Risk tespit raporu sonucunda, riskli görülen binalar için bakanlığa başvuru yapması gerekir. Bu sayede yasal haklardan yararlanabilir. Hasarlı bina yıkım kararı bakanlığa bildirilirken sonrasında da ilin tapu müdürlüğüne bildirilir. Devamında taraflara yıkım kararı ulaşır.

Izmir riskli bina tespiti için nereye başvurulur?

Riskli Yapı Tespiti Başvurusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen kurum veya kuruluşlara yapılabilmektedir.6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı tespiti için yetki verilen kurum ve kuruluşlar Müdürlüğümüz Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğümüz sitesinde açıklanmaktadır.

Binanın riskli olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Riskli binaların tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almış kurumlara tapu ve kimlik fotokopisi ile başvurmanız gerekiyor. (Lisanslı kuruluşları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nden öğrenebilirsiniz) Bu kurumlar binanıza ilişkin bir rapor hazırlıyor ve 7 gün içinde belediyeye gönderiliyor.

Riskli yapı şerhi satışa engel mi?

Tapu kütüğüne işlenen, “ Riskli Yapı Şerhi ”, gayrimenkulün devir ve temlik işlemlerine engel teşkil etmez. Tapu Dairesi Başkanlığı’nın 24.09.2014 tarih ve 62716 sayılı Genel Duyurusu gereğince, tapu kütüğünün şerhler hanesine işlenecek riskli yapı kaydı sadece bir “Belirtme” mahiyetindedir.

You might be interested:  Soru: Iban Numarası Nasıl Öğrenilir Yapı Kredi?

Riskli yapı nedir kısaca?

6306 Sayılı Kanun’un 2.maddesine göre riskli yapı; riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade eder.

Riskli alan ve riskli yapı nedir?

Riskli yapı, Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapıdır. Aynı zamanda yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî-teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı da riskli yapı olarak tanımlanmaktadır.

Riskli bina tespit raporu nasıl alınır?

Apartmanlarda riskli yapı raporu almak için tek bir kat malikinin başvuruda bulunması yeterlidir. Yapılan incelemeler sonucunda yapının riskli yapı olduğunun belirlenmesi durumunda riskli yapı raporu düzenlenmekte, bu rapora diğer kat maliklerinin itiraz etmemesi durumunda bina yıkım kararı verilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *