Hızlı Cevap: Yapı Kooperatifleri Nereye Şikayet Edilir?

Kooperatif kime şikayet edilir?

Her kooperatif ortağı kooperatiflerinin tüm faaliyetlerinin ve hesaplarının incelenmesini; 1-İlgili kooperatifin Denetim Kurulu Üyelerinden Kooperatifler Kanununun 66 ve 67 nci maddelerine istinaden denetlenmesini, 2- Veya aynı Kanunun 90 ıncı maddesi i çerçevesinde müfettişlerce denetlenmesini Bakanlığımızdan talep

Konut yapı kooperatifleri hangi bakanlığa bağlıdır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Kooperatifleri Portalı

Konut yapı kooperatifi nasıl kurulur?

Yapı kooperatiflerinin kuruluşunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden temin edilecek örnek başvuru formunun usulüne uygun olarak doldurulması ve formun ekinde; 1- Her sayfasının kurucular (en az yedi kurucu ortak) tarafından imzalanmış noter tasdikli 6 adet kooperatif ana sözleşmesinin olması, 2- Unvan, merkez, süre

Yapı kooperatifleri kim denetler?

Kooperatiflerden tarımsal amaçlı olarak nitelendirilen “Tarım Kredi, Tarımsal Kalkınma, Su Ürünleri, Sulama, Pancar Ekicileri” kooperatiflerinin denetim yetkisi Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, diğer kooperatiflerin denetimi ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmiştir.

Tarım Kredi Kooperatifini nereye şikayet edebilirim?

Tarım Kredi Çağrı Merkezi, 444 4 855 (444 4 TTK) hattı üzerinden 10 Müşteri Temsilcisi, 1 Takım Lideri ile haftanın 6 günü (Pazar hariç) 08:00 – 19:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kooperatif üyeliği nasıl sona erer?

Yine, Kooperatifler Kanunu’nun 8. maddesi gerçek kişilerin kooperatife üyeliğini düzenlemektedir. Ayrıca, Kanun’un 14. maddesinin 1. fıkrasında; “Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer.” denmek suretiyle kooperatif üyeliğinin sona ereceği düzenlenmiştir.

You might be interested:  Sık sorulan: Sur Yapı Ne Zaman Kuruldu?

Kadın Kooperatifleri Hangi Bakanlığa Bağlı?

Bu nedenle bu çalışmada ilgili bakanlıktan Ticaret Bakanlığı olarak söz ediliyor. 4 Kadın kooperatifleri aynı zamanda kadınların sosyal ihtiyaçlarına yönelik çözümler ve hizmetler sunuyor.

Konut yapı kooperatifi nasıl feshedilir?

Kooperatif Anasözleşmeye göre Genel Kurul kararı ile, İflasın açılmasıyla, Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, ilgili bakanlığın mahkemeden alacağı karar üzerine, Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle, Üç yıl olağan genel kurulunu yapmaması halinde, Amacına ulaşma imkanının bulunmadığının

Bir kooperatif en az kaç kişi ile kurulur?

Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce kurulur.

Kooperatif daire satışı nasıl yapılır?

Bir kimse kooperatif ortağıyken kendisine tahsis olunan gayrimenkulü satabilir. Bu ortaklık devri suretiyle olur. Ortaklık devriyse tapuya gitmeden karşılıklı yazılı olarak yapılır. Kooperatif ortaklığı el değiştirdiğinde satan ortağa tahsis olunan daire yeni malike geçer.

Kooperatif kurmak için neler gerekli?

kooperatif kuruluşunda gerekli olan belgeler Haberi – Başvuru dilekçesi, – En az yedi kurucu tarafından düzenlenip imzalanarak Noterce onaylanan beş adet anasözleşme, – Bilgi formu, – Sermayenin kurucu ortaklardan birinin adına yatırıldığını gösterir beyanın kuruluş dilekçesinde belirtilmesi, gerekmektedir.

Kooperatif genel kurul nasıl yapılır?

Peki, kooperatif genel kurul toplantısı ne zaman yapılır? Genel kurul olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantının her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunludur. 1/4’ünün şahsen veya temsilen hazır bulunmaları şarttır.

Kooperatiflerin denetimini kim yapar?

Ticaret Bakanlığı, kooperatifleri, birlikleri, merkez birliklerini ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğini teftiş etmek, denetlemek veya denetlettirmek ile görevli ve yetkilidir.

Yapı kooperatiflerinde vekalet kimlere verilir?

Ortaklarımız kooperatifimizin ana sözleşmesinin 24. maddesi hükümlerine göre Genel kurula bizzat katılabilecekleri gibi yazılı olarak temsil yetkisi verdiği eşi yada birinci derece akrabası (ortağın eşi, reşit olan çocuğu, ana ve babası, eşinin ana ve babası ) veya kooperatifimizin diğer bir ortağı tarafından temsil

You might be interested:  Yapı Kredi Müşteri Numarası Nasıl Öğrenebilirim?

Kooperatif tapusu ne demek?

Ana sözleşme en az yedi ortak tarafından imzalanarak, noterde onaylatılarak kooperatif kurulur. Kooperatiften gayrimenkul alan kişi doğrudan kooperatif üyesi olmaz. Sadece satın alan kişi olarak tapuda görünür.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *