Okuyucular soruyor: Yapı Bakımından Diğerlerinden Farklıdır Ne Demek?

Sözcüklerden hangisi yapı bakımından farklıdır?

Sözcükler yapısı bakımından üç gruba ayrılmaktadır: Basit Sözcükler. Türemiş Sözcükler. Birleşik Sözcükler.

Yapı bakımından ne demek?

Bir sözcüğün bu 3 gruptan herhangi birinde olmasına o kelimenin yapı bakımından hâli diyebiliriz. Basit sözcüklerin kök hâlindeki anlamı ile ek aldıktan sonraki anlamı aynıdır. Bu nedenle basit sözcükler çekim eki alabilir. Basit sözcüklerde yapım eki bulunamaz.

Sözcük yapısı ne demektir?

Sözcüklerin oluştuğu, üretildiği ve yapıldığı parçaları inceleme amacına sözcükte yapı denmektedir. Özellikle sözcüklere gelmiş olan ekler ile beraber kullanım amaçlarını incelemek suretiyle kelimenin yapısını ortaya çıkarır.

Türemiş yapı ne demektir?

Kök veya gövde halindeki kelimelere yapım ekleri eklenerek meydana gelen yeni kelimelere TÜREMİŞ KELİME denir. Kelimeler, sonlarına bazı ekler alarak değişik biçimlerde cümlede kullanılırlar. Aldıkları yapım ekleriyle yeni bir anlam kazanan sözcüklerdir. Kök halindeki sözcük isim, sıfat, fiil, zamir, zarf olabilir.

Isimler yapılarına göre kaça ayrılır?

Yapılarına göre: basit, türemiş, birleşik. C. Varlıkların Sayılarına Göre İsimler

 • Tekil İsim.
 • Çoğul İsim.
 • Topluluk İsmi.

Yapısı bakımından derse neye bakılır?

Kelimenin yapısı sorulursa; basit mi, türemiş mi, birleşik mi olduğuna bak. *Eğer hepsi türemiş ise nasıl türediğine bak ( fiilden isim yaparak mı, isimden isim yaparak mı…)

You might be interested:  Soru: Seküler Yapı Ne Demek?

Yapı bakımından kelimeler nelerdir?

Yapı Bakımından Sözcükler

 1. Basit Kelimeler. Yapım eki almamış sözcüklerdir.
 2. Türemiş Kelimeler. Kök ya da gövdelere yapım eki getirilerek oluşturulan yeni sözcüklerdir.
 3. 3. Birleşik Kelimeler. Yeni bir kavramı karşılamak üzere, birden fazla sözcüğün bir araya gelip kaynaşmasıyla oluşan sözcüklere birleşik sözcük denir.

Kelimelerin yapısı bakımından çeşitleri nelerdir?

Buna göre, Türkçede sözcükler, yapı bakımından üçe ayrılır.

 • Basit Sözcük.
 • Türemiş Sözcük.
 • Birleşik Sözcük.

Yapı bakımından cümleler ne demek?

Cümleler, anlamına, yapısına, yüklemin türüne ve yerine göre dörde ayrılır. Yapısına göre cümleler de basit, sıralı, bağlı ve birleşik olmak üzere dört ana başlıkta toplanır. Basit cümlelerde bir fiil yer alırken, bir fiil ve bir fiilimsiden oluşan tümcelere birleşik cümle denir.

Sözcük yapısı nasıl bulunur?

Buna göre, Türkçede sözcükler, yapı bakımından üçe ayrılır:

 1. Basit Sözcük. Hiçbir yapım eki almamış sözcüktür. Basit sözcükler çekim eki alabilir. Bahçede pembe güller açmış.
 2. Türemiş Sözcük. En az bir yapım eki almış sözcüktür. Türemiş sözcükler çekim eki de alabilir. Yaşamda zorluklarla karşılaşılır.
 3. Bileşik Sözcük.

Gövdeden türemiş sözcük ne demek?

Gövdeden türemiş sözcük en az iki tane yapım eki alan sözcüklere denir. Zaten bir tane yapım eki alan bir sözcüğe gövde denildiğini daha önceden öğrenmiştiniz. İkinci yapım eki alan sözcük de gövdeden türemiş sözcük demektir. Yalan-cı-lık şeklinde gövdeden türemiş sözcük haline gelir.

Sözcük ne demek örnek?

Anlamlı en küçük ses birliğine sözcük (kelime) denir. Sözcüklerin zihnimizde oluşturduğu resim ise sözcüğün anlamı olarak tanımlanır. Örnek: ay, masa, defter, güneş, söz, yaz, bahar gibi

Türemiş kelimelerin ekleri nelerdir?

Türemiş kelimeler çekim eki alabilir. Bu durumda türemiş kelime özelliğini yitirmezler. Örneğin aşağıdaki cümledeki tüm kelimeler türemiştir: Gözlük satıcısı öğrencilerle şakalaşıyordu.

You might be interested:  Yapı Denetimi 2 Yıllık Ne Iş Yapar?

Basit kelime nedir 4 sınıf?

Basit Kelimeler Yapım eki almamış sözcüklerdir. Bu tür sözcükler çekim eki alabilir. Yapım eki almadıklarından bunlar daima kök durumunda bulunur. » Ağacın dalına kuşlar kondu.

Basit yapı nedir?

Basit sözcük, Türkçede hiçbir yapım eki almamış (hiçbir ek almamış) veya başka bir sözcükle birleşmemiş sözcük. Yalın haldeki basit sözcük aynı zamanda o sözcüğün köküdür. Çekim ekleri yeni bir sözcük oluşturmadığından sözcük ” basit ” olarak kalır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *