Okuyucular soruyor: Yapı Denetim Belgesi Nasıl Alınır?

Yapı denetimi belgesi nedir?

Yapı denetçisi, inşaatın denetimini yapan firma ya da kişilere denilmektedir. Yapı denetçi belgesi, yapıları denetlemeye imkan sağlayan resmi bir belgedir. Bu belge sayesinde yapı denetçileri yeni yapılardaki denetimi kanunun verdiği yetki çerçevesinde yapabilmektedir.

Denetçi belgesi nereden alınır?

Yapı denetçi belgesi alma iş süreci! Yapı denetçi belgesi almak isteyenlerin izleyecekleri yol, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfasında yer alıyor.

Denetçi belgesi nasıl alınır mimar?

1. Başvuru dilekçesi

  1. Başvuru dilekçesi.
  2. Şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu.
  3. Diploma.
  4. Adli Sicil Beyanı
  5. İlgili meslek odasına kayıt belgesi.
  6. TC kimlik numarasını beyan eden belge ve 2 Adet fotoğraf.

Yapı denetim firmasını kimler kurabilir?

Yapı denetim firması kurmak için ortakların mimar yada mühendis olması önemlidir. Büro kontrol raporu alındıktan sonra farklı statüde yapı denetçileri alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edilip, Yapı Denetim Belgesi alınır.

2 yıllık yapı denetimi ne iş yapar?

Yapı denetimi mezunları yapı projelerinin mevzuata uygun olup olmadığı denetlemekten sorumludur. Projede yer alan tüm detay ve hesapların doğruluğunu kontrol eder. Hiçbir eksiği veya hatası bulunmayan projeleri onaylamakta görev alır. Çeşitli ölçme ve hesaplama işlemlerini tamamlamaktan sorumludur.

You might be interested:  Yapı Kayıt Belgesi Nasıl Alınacak?

Yapı denetim Hangi Bakanlığa Bağlı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yapı denetim modeline göre artık müteahhitler, inşaatları denetleyecek yapı denetim firmalarını seçemeyecek.

Denetçi belgesini kimler alabilir?

Yapı denetçisi olabilmek için ilk olarak mimarlık fakültesini ya da mühendislik fakültesini bitirmiş olmanız gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirtilen şartlara göre mimar ya da mühendislik alanında beş yıllık bir çalışma yapılması gerekmektedir.

E devletten yapı denetim belgesi nasıl alınır?

Yapı kayıt başvurusu e – Devlet üzerinden yapılması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi formunun eksiksiz olarak doldurulmasından ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılmasından sonra, Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan Yapı Kayıt Belgesi talepte bulunan yapı sahibince e – Devlet üzerinden alınıyor.

Yapı denetiminde kullanılan belgeler formlar neler olmalıdır?

Denetçi mimar ve denetçi mühendisler için FORM -12’ye uygun taahhütname, denetçi belgesi, noter tasdikli imza beyanı, nüfus kayıt örneği ile ikametgâh ilmühaberi; kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanları için ise, üstleneceği denetim hizmeti için FORM -15’e uygun taahhütname, diploma sureti, ikametgah ilmühaberi

Denetçi Belgesi kaç yıl geçerli?

1-) Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesi çerçevesinde, yapı denetimlerde görev alan mimar ve mühendislerin, yeterliliklerinin tespiti için 5 yılda bir olmak üzere denetçi belgesi vize işlemi yapılır. Vize işlemi yapılmayan denetçinin görevine devam etmesine izin verilmez.

Yapı denetim belgesi almak için en az kaç yıl fiilen çalışma ve bunun belgelendirilmesi gerekir?

f) Mesleğinde fiilen en az beş yıl çalıştığına ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler.

Yardımcı kontrol elemanı kimler olabilir?

Yardımcı kontrol elemanı kimdir ve ne iş yapar? Denetçi mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında ve kontrol elemanları ile birlikte yapı denetimi faaliyetlerine katılan teknik öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenler.

You might be interested:  Dogmatik Yapı Ne Demek?

Yapı denetim masrafı ne kadar?

2 yıl için 1.305 x 1000 x 1.50/100= 19.575 TL, 3 yıl için 1.305 x 1000 x 1.58/100= 20.619 TL, 4 yıl için 1.305 x 1000 x 1.65/100=21.532,50 TL, 5 yıl için 1.305 x 1000 x 1.74/100=22.707,50 TL olarak belirlenmiştir.

Yapı denetim şirketi ne kadar kazanır?

Binanın inşaat sürecinde her aşamasını titizlikle takip ederek denetleme ve daha sonrasında onay verme görevi olan yapı denetim firmalarında yapı denetim maaşı yeni başlayanlar için özel sektörde 3 bin TL civarında olurken mesleğinde kıdemli ve daha uzman kişiler için bu rakam 6 bin TL civarında oluyor.

Yapı denetim için nereye başvurulur?

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında olan yapılarla ilgili olarak başvurularınızı, ekinde şikâyetinize ilişkin bilgi ve belgeleri de içeren dilekçe veya BIMER yolu ile yapının bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne veya Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne iletmeniz gerekmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *