Riskli Yapı Tespit Raporu Nasıl Alınır?

Riskli yapı tespit raporu nedir?

Yıkılma ya da ağır hasar görme ihtimali bulunan binalara riskli yapı denir. Yetkili kuruluşlar tarafından inceleme yapılarak binanın riskli yapı olup olmadığı belirlenir. Teknik verilere dayanan bu incelemeye ise riskli yapı tespiti denir.

Riskli bina tespit raporu inceleme formu nereden alınır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı kurum ve kuruluşlara tapu ve kimlikle başvuruda bulunabiliyor. Lisanslı kurum ve kuruluşlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından öğrenilebiliyor.

Riskli yapı tespitini kimler isteyebilir?

Bu hükümlere göre riskli yapıların tespiti, öncelikle yapı malikleri veya kanunî temsilcileri tarafından, masrafları kendilerine ait olmak üzere yaptırılır. Ayrıca Kanunun 3. maddesinde ‘Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden isteyebilir ‘ hükmü bulunmaktadır.

Riskli bina tespit raporu nasıl alınır?

Apartmanlarda riskli yapı raporu almak için tek bir kat malikinin başvuruda bulunması yeterlidir. Yapılan incelemeler sonucunda yapının riskli yapı olduğunun belirlenmesi durumunda riskli yapı raporu düzenlenmekte, bu rapora diğer kat maliklerinin itiraz etmemesi durumunda bina yıkım kararı verilmektedir.

Riskli binalar nereye şikayet edilir?

Riskli Yapılar – Alo 181.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Bütünsel Yapı Ne Demek?

Riskli bina tespiti için nereye başvurulur?

Riskli bina ihbarı için Bakanlık tarafından bir telefon hattı kurulmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Tapu Kadastro Çağrı Merkezi ALO 181’e konu hakkında her türlü görüşü iletebilirsiniz.

Riskli yapı tespit ücreti ne kadar?

RİSKLİ YAPI TESPİT ÜCRETLERİ 2021 Riskli yapı tespitinde fiyatları kat sayısına ve bina oturumuna göre değişiyor. 3 katlı ve 100 metrekare bir alana oturan binanın riskli yapı tespit ücreti fiyatı 3 bin TL ile 4.500 TL arasında değişiyor. Apartmanlarda riskli yapı tespit ücreti 6-7 bin TL’ye ulaşıyor.

6306 sayılı kanun nedir?

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin

Riskli binalar ne olacak?

Riskli yapı, malikleri tarafından yıktırılmamışsa yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek 30 günden az olmak üzere ek süre tanınıyor. Yıktırılamayan yapılar Bakanlıkça veya il müdürlüklerince yıkılıyor veya yıktırılıyor. Bu yıktırmanın masraflarından malikler hisseleri oranında sorumlu oluyor.

Bina çürük raporu aldıktan sonra ne olur?

Riskli Bina Tespit Büroları’na başvuru yapıldıysa ve bina için çürük raporu çıktıysa kat maliklerinin ‘Binayı yıktırmam’ deme şansı yok. Anlaşmak zorundalar. Anlaşma sağlanamazsa yıkım kararı tebliğ edildikten sonra 6 ay süre veriliyor. Süre sonunda belediye elektrik, su ve doğalgazı kesiyor.

Binanın riskli olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Riskli binaların tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almış kurumlara tapu ve kimlik fotokopisi ile başvurmanız gerekiyor. (Lisanslı kuruluşları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nden öğrenebilirsiniz) Bu kurumlar binanıza ilişkin bir rapor hazırlıyor ve 7 gün içinde belediyeye gönderiliyor.

You might be interested:  Soru: Yapı Kredi Nasıl Şifre Alınır?

Bina hasar tespit raporu nereden alınır?

Riskli Yapı Tespiti Başvurusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen kurum veya kuruluşlara yapılabilmektedir.6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı tespiti için yetki verilen kurum ve kuruluşlar Müdürlüğümüz Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğümüz sitesinde açıklanmaktadır.

Eski bina yıkım kararı nasıl alınır?

Risk tespit raporu sonucunda, riskli görülen binalar için bakanlığa başvuru yapması gerekir. Bu sayede yasal haklardan yararlanabilir. Hasarlı bina yıkım kararı bakanlığa bildirilirken sonrasında da ilin tapu müdürlüğüne bildirilir. Devamında taraflara yıkım kararı ulaşır.

Deprem risk tespiti nasıl yapılır?

Risk tespiti için tek bir hak sahibi süreci başlatabiliyor. Maliklerden biri dilekçe, tapu durum belgesi ve kimlik fotokopisi ile söz konusu kurum ve kuruluşlara başvuruyor. İncelemeler sonucunda riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapan kurum tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildiriliyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *