Sık sorulan: Makina Mühendisi Yapı Denetim Belgesi Nasıl Alınır?

Yapı denetim belgesi nasıl alınır?

Yapı Denetçi Belgesi Nasıl Alınır?

 1. Belge almak isteyen tarafından hazırlanan dilekçe.
 2. Belge almak isteyenin son 3 ayda alınmış sağlık raporu.
 3. Belge talebinden bulunan kişinin diploması
 4. Herhangi bir suça bulaşmamış kaydıyla adli sicil beyanı
 5. Meslek odasında yer alan kayıt belgesi.

Bir yapı denetim kuruluşuna verilen izin belgesi süresi kaç yıl için geçerlidir?

(2) Başvurunun uygun görülmesi hâlinde, Merkez Yapı Denetim Komisyonunca ek-15’te gösterilen form-13’e uygun, yapı denetim izin belgesi tanzim edilir. Verilen izin belgesi üç yıl için geçerlidir. İzin belgesini vize ettirmek isteyenlerden Kanunun 8 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen şartlar da aranır.

Proje ve uygulama denetçisi ne demek?

a) Proje ve uygulama denetçisi mimar, mimari projenin ilgili mevzuata uygunluğunun ve yapının her safhasında bu projelere uygun yapılıp yapılmadığının denetimini yapar. Denetim yetkisi sınırı 360.000 m2 toplam inşaat alanıdır.

Yapı denetçisi mimar nasıl olunur?

Bu nedenle yapı denetim mühendisi olmak için üniversitelerin de dört yıllık lisans eğitimi veren Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinde eğitim görmek gerekir. Üniversitelerin bu bölümlerinden bir tanesinden mezun olduktan sonra bu alanda işe girilebilir. Dört yıllık eğitimin ardından bu alanda staj yapılır.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Yapı Kredi Kuryem Nerede?

E devletten yapı denetim belgesi nasıl alınır?

Yapı kayıt başvurusu e – Devlet üzerinden yapılması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi formunun eksiksiz olarak doldurulmasından ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılmasından sonra, Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan Yapı Kayıt Belgesi talepte bulunan yapı sahibince e – Devlet üzerinden alınıyor.

Yapı denetim masrafı ne kadar?

2 yıl için 1.305 x 1000 x 1.50/100= 19.575 TL, 3 yıl için 1.305 x 1000 x 1.58/100= 20.619 TL, 4 yıl için 1.305 x 1000 x 1.65/100=21.532,50 TL, 5 yıl için 1.305 x 1000 x 1.74/100=22.707,50 TL olarak belirlenmiştir.

Uygulama denetçisi inşaat mühendisi ne demek?

Uygulama denetçisi inşaat mühendisi, yapı denetimini yapar. Denetim yetkisi sınırı 120.000 m2’dir. 180.000 m2’dir. 180.000 m2’dir.

Denetçi belgesi kaç yıl geçerli?

1-) Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesi çerçevesinde, yapı denetimlerde görev alan mimar ve mühendislerin, yeterliliklerinin tespiti için 5 yılda bir olmak üzere denetçi belgesi vize işlemi yapılır. Vize işlemi yapılmayan denetçinin görevine devam etmesine izin verilmez.

Yapı denetim zorunluluğu kaç m2 den sonra?

Yapı Denetim Kapsamına Giren Yapılar -Köy yerleşik alanlarında bodrum katı hariç 500 m2 ‘yi aşan yapılarda Yapı Denetim uygulaması zorunludur.

Proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisi ne iş yapar?

Proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisi, zemin etüdü raporuyla birlikte yapı statiği, betonarme-çelik-ahşap-yığma yapı hesabı, projelerin ve yapının denetimi ile görevlidir. Denetim yetkisi sınırı 360.000 m2 toplam inşaat alanıdır. Uygulama denetçisi inşaat mühendisi, yapı denetimini yapar.

Denetçi belgesi nedir ne işe yarar?

Binalar yapım aşamasında ve bitiminde kontrol edilmektedir. Bu kontroller yapı denetçi firmalar tarafından belirlenen kişilerce yapılmaktadır. Bu alanlarda çalışabilmek içinde denetçi belgesi alınması gerekmektedir.

Yapı denetim denetçi Ne iş yapar?

Yapı Denetimci Ne İş Yapar? Denetim firmaları, yeni inşa edilecek olan binaları düzenli bir şekilde denetlemektedirler. Yani özetle yinelemek gerekirse yapı denetimcilerin görevi tüm inşaat sürecini belirli bir prosedüre göre denetlemek ve devam durumunu kontrol etmek.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Yapı Denetim Şirketi Ne Iş Yapar?

Denetçi belgesi nasıl alınır mimar?

1. Başvuru dilekçesi

 1. Başvuru dilekçesi.
 2. Şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu.
 3. Diploma.
 4. Adli Sicil Beyanı
 5. İlgili meslek odasına kayıt belgesi.
 6. TC kimlik numarasını beyan eden belge ve 2 Adet fotoğraf.

Yapı denetiminde kullanılan belgeler formlar neler olmalıdır?

Denetçi mimar ve denetçi mühendisler için FORM -12’ye uygun taahhütname, denetçi belgesi, noter tasdikli imza beyanı, nüfus kayıt örneği ile ikametgâh ilmühaberi; kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanları için ise, üstleneceği denetim hizmeti için FORM -15’e uygun taahhütname, diploma sureti, ikametgah ilmühaberi

Yapı mühendisi ne iş yapar?

Mimari mühendislik veya yapı mühendisliği, bina ve yapı tasarımı ve teknolojisi prensiplerine dayalı bir inşaat mühendisliği dalıdır. Çelik yapılar, betonarme yapılar, ahşap yapılar, yapı statiği ve yapı dinamiği başlıca uzmanlık alanlarıdır. Yapı mühendisi önce yapılacak yapının yapılış amacı hakkında bilgi edinir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *