Sık sorulan: Riskli Yapı Ne Demek?

6306 sayılı kanuna göre riskli yapı ne demek?

Riskli Yapı 6306 sayılı Kanun’da “ Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı ” olarak tanımlanmıştır.

Bina riskli çıkarsa ne olur?

Riskli yapı, malikleri tarafından yıktırılmamışsa yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek 30 günden az olmak üzere ek süre tanınıyor. Yıktırılamayan yapılar Bakanlıkça veya il müdürlüklerince yıkılıyor veya yıktırılıyor. Bu yıktırmanın masraflarından malikler hisseleri oranında sorumlu oluyor.

Riskli yapı neye göre belirlenir?

Riskli yapı; yıkılma ve ağır hasar görme riski taşıdığı incelendikten sonra teknik verilere dayanılarak tespit edilen ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapılardır. Riskli yapı tespiti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış kuruluşlar tarafından yapılabilir.

Riskli yapı belirtmesi tesisi ne demek?

İlgili tapu müdürlüğünce, parsel üzerinde bulunan bütün yapılar için değil, sadece riskli olarak tespit edilen yapılar için tapu kütüğüne ‘ riskli yapıdır’ belirtmesi işlenir.

6306 nolu kanun nedir?

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Türkçe Yapı Ve Köken Bakımından Hangi Dil Grubuna Dahildir?

Riskli yapı şerhi satışa engel mi?

Tapu kütüğüne işlenen, “ Riskli Yapı Şerhi ”, gayrimenkulün devir ve temlik işlemlerine engel teşkil etmez. Tapu Dairesi Başkanlığı’nın 24.09.2014 tarih ve 62716 sayılı Genel Duyurusu gereğince, tapu kütüğünün şerhler hanesine işlenecek riskli yapı kaydı sadece bir “Belirtme” mahiyetindedir.

Bina çürük raporu aldıktan sonra ne olur?

Riskli Bina Tespit Büroları’na başvuru yapıldıysa ve bina için çürük raporu çıktıysa kat maliklerinin ‘Binayı yıktırmam’ deme şansı yok. Anlaşmak zorundalar. Anlaşma sağlanamazsa yıkım kararı tebliğ edildikten sonra 6 ay süre veriliyor. Süre sonunda belediye elektrik, su ve doğalgazı kesiyor.

Riskli bina ne zaman boşaltılır?

Raporun hazırlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde bina tahliye edilmelidir. Belediye ise 60 gün sonra o binayı takip etmek zorundadır. Ancak vatandaşların 60 gün içinde o binayı tahliye etmemesi halinde konut maliklerine ekstra 30 gün ek süre verilir.

Riskli yapı tespitini kimler isteyebilir?

Bu hükümlere göre riskli yapıların tespiti, öncelikle yapı malikleri veya kanunî temsilcileri tarafından, masrafları kendilerine ait olmak üzere yaptırılır. Ayrıca Kanunun 3. maddesinde ‘Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden isteyebilir ‘ hükmü bulunmaktadır.

Çürük bina yıkım kararını kim verir?

Risk tespit raporu sonucunda, riskli görülen binalar için bakanlığa başvuru yapması gerekir. Bu sayede yasal haklardan yararlanabilir. Hasarlı bina yıkım kararı bakanlığa bildirilirken sonrasında da ilin tapu müdürlüğüne bildirilir. Devamında taraflara yıkım kararı ulaşır.

Riskli yapı tespiti için nereye başvurulur?

Yapılan incelemeler sonucunda riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapan kurum ve kuruluşlarca İstanbul’da ilçe belediyelere, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bildiriliyor.

Bir binanın sağlam olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Bir binanın toprak altında ne kadar çok katı var ise o kadar sağlam ve depreme dayanıklı olduğu anlaşılmaktadır. Bir binanın depreme dayanıklı olması için en az 1/3’ü kadarının toprak altında olması gerekmektedir. Zemin Raporu: Zemin raporu bir binanın sağlam olduğunu anlama yolları arasında yer almaktadır.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Yapı Ruhsatı Hangi Durumlarda Yenilenir?

Riskli alan ve riskli yapı nedir?

Riskli yapı, Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapıdır. Aynı zamanda yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî-teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı da riskli yapı olarak tanımlanmaktadır.

Riskli bina tespit raporu nasıl alınır?

Apartmanlarda riskli yapı raporu almak için tek bir kat malikinin başvuruda bulunması yeterlidir. Yapılan incelemeler sonucunda yapının riskli yapı olduğunun belirlenmesi durumunda riskli yapı raporu düzenlenmekte, bu rapora diğer kat maliklerinin itiraz etmemesi durumunda bina yıkım kararı verilmektedir.

Yıkım kararı nedir?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre, yapı tatil tutanağı yapı yerine asıldıktan sonra en çok bir ay içinde ruhsatsız yapının yıkılması veya ruhsata aykırılığın giderilmesi ya da ruhsat alınması gerekir. Aksi taktirde, belediye veya il özel idaresi encümeni tarafından yıkım kararı alınır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *