Sık sorulan: Yapı Maliki Ne Demek?

Yapı malikinin sorumluluğu ne demektir?

Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) 69. maddesinde düzenlenen “ yapı malikinin hukuki sorumluluğu ” kusursuz sorumluluktur. Kusura dayanmayan bina veya diğer bir yapıya sahip olunması dolayısıyla öngörülen bu sorumluluk halinde; intifa ve oturma hakkı sahipleri de sınırlı bir alanla müteselsilen sorumlu tutulmuştur.

Kat mülkiyeti Kanununa göre kat maliki kimdir?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yer alan hükümlere göre, kat maliki anlamı; bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına sahip olan kimseler olarak tanımlanıyor. Kat maliki olmayan kişiler yönetimin seçmesi halinde apartman yöneticisi olabiliyor

Kat maliki anlamı ne?

Kelime anlamı sahip, sahiplik anlamlarına gelen malik, gayrimenkul hukukunda tapu maliki veya taşınmaz maliki olarak adlandırılır ve söz konusu malın sahibine verilen isim anlamını taşır.

Taşınmaz maliki ne demek?

Tapu maliki ya da taşınmaz maliki söz konusu taşınmaz ya da gayrimenkul sahibi olan kişiye denmektedir. Kelime anlamı sahip, sahiplik olan malik hukukta ise bir şey üzerinde iyelik hakkı bulunan kimse anlamında kullanılmaktadır.

Yapı maliki kim?

Bina, yapı ve tesislerden kaynaklanan zararlardan (kural olarak) malik sorumludur. Malik kimdir? Yasaya göre, “binanın veya yapı eserlerinin” sahibidir. Öğretideki görüşlere göre, Yasa’nın sorumlu tuttuğu kişi “taşınmaz maliki ”değil, “ yapı maliki ”dir.

You might be interested:  Internet Bankacılığı Nasıl Açılır Yapı Kredi?

Yapı Maliki kurtuluş kanıtı getirebilir mi?

Yapı malikinin davranışı kusurlu ise bu takdirde ‘ek kusur hali’ sorumluluğu ağırlaştıracaktır. Kısacası yapı malikinin sorumluluğu ‘yarar ve tehlike’ esasına dayalı olan, sorumlu açısından kurtuluş kanıtı getirme imkanı tanımayan, ağırlaştırılmış özen sorumluluğu olarak düzenlenmiştir.

Kat maliki tapu sahibi midir?

İnşaatı tamamlanmış olan bir yapının bağımsız alanları üzerindeki mülkiyet hakkına sahip kişilere kat maliki denir. Kat malikleri, kat mülkiyeti hakkına sahip özel ya da tüzel kişilerdir.

Kat malikleri genel kurulu kimlerden oluşur?

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre inşaatı tamamlanmış bir binanın ayrı ayrı kullanıma tahsis edilmiş her bir bölümüne bağımsız bölüm, bu bölümler üzerindeki mülkiyet hakkına da kat mülkiyeti adı verilir. Bir binada kat mülkiyetine sahip olan maliklerin tümünden meydana gelen kurula ise kat malikleri kurulu denir.

Kat maliki olmayan yönetim kurulu üyesi olabilir mi?

Yönetim planına, yöneticilerin bağımsız bölüm malikleri arasından seçileceği hükmü konmuşsa kat maliki olmayan yönetici olamıyor. Eğer böyle bir hüküm konmamışsa kiracı da yönetici olabiliyor.

Kat maliki kiracı olabilir mi?

Kiracılar kat maliki değillerdir. Kiracılar kat maliklerinin sahip oldukları gayrimenkulden aylık belli bir bedel ödeyerek yararlanırlar.

Malikler ne demek?

Bir şey üzerinde sahiplik hakkı bulunan ya da bir mülke sahip olan kimseye malik adı verilir. Medeni Kanun ve Eşya Hukuku’na göre de bir şeyin maliki olan yani bir şey üzerinde sahipliği olan kişi; hukuk kuralları çerçevesinde o şeyi istediği gibi kullanma hakkına sahiptir.

Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe ne denir?

Madde 2: Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe (ana gayrimenkul ); yalnız esas yapı kısmına “anayapı”; ana gayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine “bağımsız bölüm”; bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan

You might be interested:  Hızlı Cevap: Yapı Kullanma Izin Belgesi Ne?

Taşınmaz malikinin sorumluluğu nedir?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 730’uncu (önceki MK.656) maddesinde, taşınmaz malikinin mülkiyet hakkının sınırlarını aşarak başkalarına zarar vermesi veya zarar verme tehlikesi yaratması halinde taşınmaz malikinin sorumluluğu düzenlenmiştir.

Iye ne demek sözlük anlamı?

a. 1. Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip.

Bağımsız kat maliki ne demek?

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre inşaatı tamamlanmış ve kullanıma hazır bir yapının bağımsız alanları üzerindeki mülkiyet hakkına kat mülkiyeti, hak sahiplerine ise kat maliki adı verilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *