Sık sorulan: Yapı Ruhsatı Kimin Adına Düzenlenir?

Yapı ruhsatını hangi kurum verir?

Yapı ruhsatı nereden alınır?: Yapı ruhsatı; mücavir alanlar içerisinde ruhsata tabi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında ise Valiliklerce verilir

Yapı ruhsatı neye göre verilir?

3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri doğrultusunda verilen yapı ruhsatı, hukuki ve kanuni açıdan bağlayıcıdır. Bir taşınmazın inşasının uygunluğunu ifade eder ve alınması zorunlu olan bir lisans belgesidir. Ruhsatı verilirken yapılacak inşaata dair her türlü sahiplik, proje ve inşaat bilgisi değerlendirilir.

Müteahhit hangi kanuna tabi?

MADDE 1 – 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yapım işlerini” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi

Köylerde yapı kullanma izin belgesi nasıl alınır?

Köylerde yeni bir ev yaptırmak istediğinizde ilk başta önemli olan husus nüfus kütüğünde nerede kayıtlı olduğunuzdur. Eğer nüfus kütüğündeki kaydınız o köy ise (ikametgahınız değil), köy muhtarından alacağınız, muhtarın imza ve mührü ile iki aza imzası taşıyan bir yapı izin belgesi inşaatınızı yasallaştıracaktır.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Yüklemi Yapı Bakımından Farklı Ne Demek?

Yapı ruhsatı inşaat izni nasıl alınır?

Yapı ruhsatı için gerekli belgeler nelerdir?

 1. Yapı ruhsat istemi dilekçesi.
 2. Taahhütname.
 3. Tapu Belgesi.
 4. İnşaatın Mimari projesi.
 5. İnşaatın Statik projesi.
 6. Elektrik, mekanik ve tesisat projeleri.
 7. Çevre ve peyzaj projeleri.
 8. Çevre ve Temizlik Vergisi için ”borcu yoktur” yazısı

Yapı ruhsatı belgesi nereden alınır?

Yapı ruhsatı almak için belediye yada valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat ediliyor. Yapı ruhsatı alma şartları için tapu, mimari proje, statik proje, elektrik projeleri gibi belgelerin ibraz edilmesi gerekiyor..

Yapı ruhsatı olmazsa ne olur?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre; yapı ruhsatına aykırılığın giderilmemesi ya da yapı ruhsatı alınamaması durumunda, yapı ruhsatı iptal edilir ve yapı ruhsatına aykırı ya da yapı ruhsatı olmadan yapılan yapı, belediye encümeni ya da il özel yönetimi kararıyla, belediye ya da valilikçe yıktırılır ve yıkım

Yapı ruhsatı ne zaman alınır?

Yapı ruhsatı inşaata başlanmadan önce alınıyor. Yapı ruhsatı alabilmek için talep sahibi yukarıdaki belgeler ile birlikte belediyeye başvurmak durumundadır.

Yapı ruhsatı almak için gerekli belgeler nelerdir?

Yapı ruhsatı almak için gerekli belgeleri aşağıda bulabilirsiniz.

 • Mal sahibine ait kimlik fotokopisi.
 • Arsa boştur onayı
 • Yapı denetim harcı ödendi belgesi.
 • Tapu kayıt sureti.
 • Su ve Atık Su İdaresi yazısı
 • Yapı ruhsatı müracaat dilekçesi aslı
 • İmar çap aslı
 • Yapı denetim harcı ödendi belgesi.

H Grubu müteahhit kaç m2 2021?

Bu sınıf tek ruhsatta en fazla 3 bin metrekare yapabilecek. H Sınıfı Müteahhitlik Belgesi için iş deneyimi aranmayacak, ilk defa inşaat yapacak firmalar H sınıfı müteahhitlik belgesi alabilecek. Ancak bu firma da en fazla tek ruhsatta 1000 metrekare inşaat yapabilecek.

H Grubu müteahhit kaç m2 2020?

H sınıfı müteahhitlerde iş deneyimi aranmayacak ancak bu firma en fazla tek ruhsatta 1000 metrekare inşaat yapabilecek. Geçici sınıfta ön şart aranmıyor. 500 metrekare ve en çok 2 katlı olacak şekilde kendi evini yapmak isteyenlere 1 defaya mahsus bu hak veriliyor.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Yapı Denetim Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Müteahhit nereye şikayet ederim?

Eğer müteahhit söz konusu işleri yapmıyor, geciktiriyor veya yanlış yapıyor ise, maliye bakanlıkları ve belediyedeki beyaz masalara şikayet edilebilir.

Yapi kullanim Belgesi nasil alinir?

Yapı kullanma izin belgesi için gerekli evraklar:

 1. Tapu kayıt bilgileri.
 2. Yapı kullanım izni için dilekçe.
 3. Vergi Dairesi’nden “borcu yok” yazısı
 4. Proje müellifleri raporu.
 5. Dış kanal belgesi.
 6. Telekom aboneliği.
 7. Yapı Denetim Kurulu onay belgeleri.
 8. Emlak ve çevre temizlikten alınacak “borcu yok” belgesi.

Iskan çıkıp çıkmadığını nasıl öğreniriz?

Bir yapının iskanlı olup olmadığını sorgulamak için yapının yer aldığı ilçenin belediyesindeki İmar Müdürlükleri birimine müracaat edilebilir yada tapu sahibi e devlete giriş yaparak kolaylıkla tapunun iskanlı olup olmadığını görebilmektedir.

Eski müstakil eve iskan nasıl alınır?

İskanın alınabilmesi için yapı ruhsatı alındıktan sonra en geç 2 sene içerisinde başlamış ve 5 sene içerisinde tamamlanmış olması gerekmektedir. İskan, şartlar yerine getirildikten sonra gerekli evraklarla taşınmazın bağlı olduğu belediyeye başvurularak alınır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *