Sık sorulan: Yapı Ruhsatını Kim Verir?

Bina yapı ruhsatını kim verir?

Yapı ruhsatı, mücavir alanlar içerisinde ruhsata tâbi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında Valiliklerce (Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri) verilir.

Yapı ruhsat belgesi nereden alınır?

İmar Kanunu 22. maddesinde soruyla ilgili şu cevaplar verildi: — Yapı ruhsatı için nereye ve nasıl müracaat edilecektir? “ Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik (.) bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir.

Yapı ruhsatı inşaat izni nasıl alınır?

Yapı ruhsatı için gerekli belgeler nelerdir?

 1. Yapı ruhsat istemi dilekçesi.
 2. Taahhütname.
 3. Tapu Belgesi.
 4. İnşaatın Mimari projesi.
 5. İnşaatın Statik projesi.
 6. Elektrik, mekanik ve tesisat projeleri.
 7. Çevre ve peyzaj projeleri.
 8. Çevre ve Temizlik Vergisi için ”borcu yoktur” yazısı

Yapı ruhsatı başvurusunu kim yapar?

Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir.

Yapı Ruhsat Başvurusu Nasıl Yapılır?

İmar Kanunu’nun 22. maddesi gereğince; yapı sahipleri ya da kanuni vekilleri tarafından yazılı dilekçe ile başvurulur. Dilekçeye eklenmesi gereken evraklar ile ilgili; tapu, elektrik, statik proje, mimari proje, tesisat projesi, röperli, ebatlı kroki, resim ve hesaplarının talep edildiği belirtilmektedir.

You might be interested:  FAQ: Yapı Kredi Pay Qr Kod Mtv Ödeme Nasıl Yapılır?

Ruhsat alınmadan yapılacak yapılar nelerdir?

Tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar. Köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri, Köy halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası

Yapı denetim izin belgesi nasıl alınır?

Yapı kullanma izin belgesi için gerekli evraklar:

 1. Tapu kayıt bilgileri.
 2. Yapı kullanım izni için dilekçe.
 3. Vergi Dairesi’nden “borcu yok” yazısı
 4. Proje müellifleri raporu.
 5. Dış kanal belgesi.
 6. Telekom aboneliği.
 7. Yapı Denetim Kurulu onay belgeleri.
 8. Emlak ve çevre temizlikten alınacak “borcu yok” belgesi.

Yapı ruhsatı için gerekli belgeler nelerdir?

Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Mal sahibine ait kimlik fotokopisi.
 • Arsa boştur onayı
 • Yapı denetim harcı ödendi belgesi.
 • Tapu kayıt sureti.
 • Su ve Atık Su İdaresi yazısı
 • Yapı ruhsatı müracaat dilekçesi aslı
 • İmar çap aslı
 • Yapı denetim harcı ödendi belgesi.

Yapı ruhsatı ne kadar?

Yeni yapı ruhsatı alınmasına ilişkin 1000 metrekareye kadar konut, rezidans metrekare başına 10.68 TL’den 11.75 TL’ye yükseldi.

Inşaat ruhsatı ile yapı ruhsatı aynı mı?

Yapı Ruhsatı ( İnşaat Ruhsatı ) Bir yapının inşası belirli izin ve kurallara tabi olup inşa faaliyetinin imar düzenine ve mevzuata uygun olması gerekmektedir. Bir yapının inşaatına / esaslı tadilatına başlanılmadan önce “ Yapı Ruhsatı ( İnşaat ruhsatı ) alınması bu kapsamdaki en önemli şartlardan biridir.

Inşaat yapı ruhsatı nasıl alınır?

Yapı ruhsatı için gerekli belgeler nelerdir?

 1. Yapı ruhsat istemi dilekçesi.
 2. Taahhütname.
 3. Tapu Belgesi.
 4. İnşaatın Mimari projesi.
 5. İnşaatın Statik projesi.
 6. Elektrik, mekanik ve tesisat projeleri.
 7. Çevre ve peyzaj projeleri.
 8. Çevre ve Temizlik Vergisi için ”borcu yoktur” yazısı

Yapı ruhsatı iskan yerine geçer mi?

Yapı belgesi, iskân anlamına gelmez.

You might be interested:  Sık sorulan: Yapı Kullanma Izin Belgesi Nedir Nasıl Alınır?

Yapı ruhsatı nasıl alınır 2021?

Yapı ruhsatı almak için belediye yada valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat ediliyor. Yapı ruhsatı alma şartları için tapu, mimari proje, statik proje, elektrik projeleri gibi belgelerin ibraz edilmesi gerekiyor..

Yapı ruhsatı devredilir mi?

Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü, hem yapı kayıt belgesine konu yapının, yapı kayıt belgesiyle devredilebileceğine, hem de miras yoluyla intikal edebileceği görüşündedir.

İnşaat yapı ruhsatı kimin adına düzenlenir?

İmar Kanununun 20.maddesi gereğince; yapının kuruluş ve kişilerin kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya parsellerde yapılabileceği hükmü çerçevesinde, bina inşaat ruhsatı tapu sicilinde kayıtlı olan arsa sahibi adına düzenleniyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *