Soru: Devingen Yapı Ne Demek?

Türkçede devingenlik ne demek?

Durgun olmayıp devinim gösteren. Zaman içinde konumu, yapısı ya da niceliğini değiştirme özelliği olan özdek, olay ve süreçlerin genel niteliği.

Devingen kişi ne demek?

devingen ne demek? Hareketli, müteharrik. Durgun olmayıp devinim gösteren. Alıcının devindirilmesinden doğan durum.

Hareketli devingen ne demek?

Devingen kısaca anlamı, tanımı: Hareketli: Canlı, kıpırdak. Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik, mobilize. Devingen ayrım: Devingen çekimlerin birbirini izlemesinden oluşan canlı ayrım. Durgun ayrımın karşıtı.

Devingen canlı ne demek?

Devingen: Devim durumunda olan, canlı, kıpırdak, hareketli, müteharrik.

Toplumun mihenk taşı ne demek?

deyiminin anlamı, açıklaması ve örnek cümleleri: Birinin değerini, ahlâkını anlamaya yarayan ölçüt.

Tinsel özellik ne demek?

Tinsellik: Ruhsallık; manevi olmak; manevi olma durumu. Manevi, özdeksel karşıtı. Hegel’e göre ise tinselliği öteki dünyayla ilgili dinsel bir alana ait olmaktan çıkarıp, nesnel, doğası gereği de maddi dünya tarafından dolayımlanan bir idealizme taşımıştır.

Parçada devinim ne demek?

Paragrafta devinim, kelime anlamında olduğu gibi, hareket, eylem, uygun güzel konuşma anlamını ifade eder. Örneğin; olaylar devinim halinde verilmiştir cümlesinde, devinim kelimesinin sözcük anlamı hareket ve eylem anlamına gelir.

Devinmek ne demek edebiyat?

Devinme işi, hareket: “Dinleyenlerden de kendisini doğrulayan baş devinimleri bekliyordu.” -N. Cumalı. 2. Bir toplumdaki olayların ana özelliğini, varlık biçimini belirleyen toplumsal süreçlerin bütünü.

You might be interested:  Kartım Nerede Yapı Kredi?

Devinir ne demek?

Hareketli, her an değişebilen, duruk karşıtı.

Otonomu nedir?

Otonom, kelime anlamı olarak herhangi bir birimin otomatik olarak kendini yönetmesi olarak ifade edilebilir. Otonomu insan vücudunun kendi kendine çalışmasına benzetilebilir ve bu durum teknolojiye entegre edilmiş olarak düşünülebilir.

Dinamik olmak ne demek?

Dinamik olmak canlı olmak, hareketli olmak, enerji dolu olmak, etkin bir şekilde faaliyet göstermek anlamlarında kullanılmaktadır.

Bulmacada önde bulunan nedir?

Bulmacalarda karşılaşabileceğiniz ” Önde bulunan ” sorusuna cevap olarak İleri yanıtı verilebilir.

Devim ne demek felsefe?

Devim deyimi, özdeğin kendiliği olarak, yer değiştirmeden düşünceye kadar bütün değişme süreçlerini dile getirir. Evrende her şey devimsel ve dolayısıyla değişkendir.

Biçemi ne demek?

Edebiyat Terimi Olarak Biçem: Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi, üslup, tarz, stil.

Kümülatif olarak ne demek?

Kümülatif kelimesinin Türk dil kurumu açısından anlamı ‘Birikmeli, birikil veya birikmiş’ şeklinde geçtiğini söylemek mümkün. Fransızca kökenli olan bu kelime aynı zamanda bir araya gelen, birbirine eklenen ve toplanan şeklinde tabir edilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *