Soru: Riskli Yapı Lisans Belgesi Nasıl Alınır?

Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi kimler alabilir?

Riskli Yapı Tespit Lisans Belgesi Alma Şartları  Riskli yapı tespiti için belge almak isteyen mühendislerin, konu ile ilgili olan meslek odalarında üyeliklerinde devam şartı bulunmaktadır. Meslek odasında üyelikleri devam ederken aynı zamanda kendi meslek alanlarında en az 5 yıl çalışmış olması da gereklidir.

Riskli yapı tespiti için nereye başvurulur?

Yapılan incelemeler sonucunda riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapan kurum ve kuruluşlarca İstanbul’da ilçe belediyelere, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bildiriliyor.

Riskli yapı belgesi nereden alınır?

Bu belgeyi almak için, bağlı bulunduğunuz belediyenin tapu dairesine başvurmalısınız.

Riskli Yapı Tespiti eğitimi ne zaman?

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü öncülüğünde, Vakfımız ile birlikte 23-24 Temmuz 2019 tarihlerinde 2 gün sürecek olan “ Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara Yönelik Eğitim” düzenlenecektir.

Riskli Yapı Tespiti Lisans Belgesi Nedir?

Binaların kentsel dönüşüm kapsamında yıkılabilmesi ve kira yardımı ile harç muafiyeti destekleri alabilmesi için “risklidir” raporu alınması gerekir. Bu raporu sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen, Riskli yapı tespit lisansı belgesi sahibi kurum ve kuruluşların verme hakkı var.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Etnik Yapı Ne Demek?

Binanın riskli olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Riskli binaların tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almış kurumlara tapu ve kimlik fotokopisi ile başvurmanız gerekiyor. (Lisanslı kuruluşları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’nden öğrenebilirsiniz) Bu kurumlar binanıza ilişkin bir rapor hazırlıyor ve 7 gün içinde belediyeye gönderiliyor.

Izmir riskli bina tespiti için nereye başvurulur?

Riskli Yapı Tespiti Başvurusu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen kurum veya kuruluşlara yapılabilmektedir.6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı tespiti için yetki verilen kurum ve kuruluşlar Müdürlüğümüz Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğümüz sitesinde açıklanmaktadır.

Riskli bina tespiti kim yapar?

Yapılarının deprem, sel gibi muhtemel bir afet nedeniyle riskli olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara riskli yapı tespitlerini hayata geçiriyor.

Riskli binalar nereye şikayet edilir?

Riskli Yapılar – Alo 181.

Bina çürük raporu aldıktan sonra ne olur?

Riskli Bina Tespit Büroları’na başvuru yapıldıysa ve bina için çürük raporu çıktıysa kat maliklerinin ‘Binayı yıktırmam’ deme şansı yok. Anlaşmak zorundalar. Anlaşma sağlanamazsa yıkım kararı tebliğ edildikten sonra 6 ay süre veriliyor. Süre sonunda belediye elektrik, su ve doğalgazı kesiyor.

Riskli yapı tespiti başvurusu nasıl yapılır?

Binada oturan gayrimenkul sahiplerinden birinin şahsen veya kanuni temsilcisi aracılığıyla başvuruda bulunması yeterlidir. Başvuru için çoğunluk kararı aranmaz. Riskli yapı tespiti başvurusunda bulunmak için gayrimenkul sahibinin kimlik fotokopisi ve tapunun ibraz edilmesi gerekmektedir.

Riskli bina ne zaman boşaltılır?

Raporun hazırlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde bina tahliye edilmelidir. Belediye ise 60 gün sonra o binayı takip etmek zorundadır. Ancak vatandaşların 60 gün içinde o binayı tahliye etmemesi halinde konut maliklerine ekstra 30 gün ek süre verilir.

You might be interested:  Soru: Yapı Kredi Hgs Ücreti Ne Kadar?

6306 sayılı kanun nedir?

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin

6306 sayılı kanun gereğince riskli yapı ne demek?

Riskli yapılar, riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapılardır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *