Soru: Riskli Yapı Nasıl Tespit Edilir?

Riskli binalar nasıl tespit edilir?

Kat maliklerinden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile tespit yapılabiliyor. Riskli binaların tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almış kurum ve kuruluşlara tapu ve kimlik fotokopisi ile başvurmak yeterli oluyor.

Tapuda riskli yapı ne demek?

Yıkılma ya da ağır hasar görme ihtimali bulunan binalara riskli yapı denir. Yetkili kuruluşlar tarafından inceleme yapılarak binanın riskli yapı olup olmadığı belirlenir. Teknik verilere dayanan bu incelemeye ise riskli yapı tespiti denir.

Riskli bina ne zaman boşaltılır?

Raporun hazırlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde bina tahliye edilmelidir. Belediye ise 60 gün sonra o binayı takip etmek zorundadır. Ancak vatandaşların 60 gün içinde o binayı tahliye etmemesi halinde konut maliklerine ekstra 30 gün ek süre verilir.

Riskli yapı belirtmesi tesisi ne demek?

İlgili tapu müdürlüğünce, parsel üzerinde bulunan bütün yapılar için değil, sadece riskli olarak tespit edilen yapılar için tapu kütüğüne ‘ riskli yapıdır’ belirtmesi işlenir.

Riskli binalar için nereye başvurulur?

Riskli Yapılar – Alo 181.

Riskli bina tespit raporu nasıl alınır?

Apartmanlarda riskli yapı raporu almak için tek bir kat malikinin başvuruda bulunması yeterlidir. Yapılan incelemeler sonucunda yapının riskli yapı olduğunun belirlenmesi durumunda riskli yapı raporu düzenlenmekte, bu rapora diğer kat maliklerinin itiraz etmemesi durumunda bina yıkım kararı verilmektedir.

You might be interested:  FAQ: Yapı Kayıt Belgesi Nasıl Indirilir?

Bina riskli çıkarsa ne olur?

Riskli yapı, malikleri tarafından yıktırılmamışsa yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek 30 günden az olmak üzere ek süre tanınıyor. Yıktırılamayan yapılar Bakanlıkça veya il müdürlüklerince yıkılıyor veya yıktırılıyor. Bu yıktırmanın masraflarından malikler hisseleri oranında sorumlu oluyor.

Riskli bina satılabilir mi?

Riskli alanda yer alan ve riskli yapıların tapusuna konulan “RİSKLİDİR” şerhi nedeniyle, yapılandırmaya tabi konutun ekspertiz değeri çok düşük çıkacaktır. Fakat yine de malik isterse taşınmazını satabilmektedir.

Kentsel dönüşüm riskli yapı tespiti nasıl yapılır?

Bu kapsamda vatandaşlar, yapıları için Bakanlıkça lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara ” riskli yapı tespiti ” yaptırılabiliyor. Lisanslandırılmış kurum ve kuruluşların listesine de Bakanlığın internet sitesindeki “https://altyapi.csb.gov.tr/ riskli – yapi – tespiti -ile-ilgili-kuruluslar” linkinden ulaşılabiliyor.

Riskli yapı tespitine kimler itiraz edemez?

Her ne kadar riskli yapı tespiti malikler dışında riskli yapıdaki ayni ve şahsi hak sahiplerine; hakları zarar görmesin, önlemlerini alabilsinler diye bildiriliyor olsa da bu ayni ve şahsi hak sahibi olan kişilerin (kiracılar, rehini, ipoteği olanlar) riskli yapı tespitine itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Kentsel dönüşüm kapsamında binaların yıktırılması zorunlu mudur?

CEVAP: Riskli olarak tespit edilen ve itiraz süreci sonunda riskli olduğu kesinleşen binaların yıktırılması Kanunun emredici hükmüdür.

Riskli yapı tespitine itiraz nereye yapılır?

RİSKLİ YAPI TESPİTİNE NASIL İTİRAZ EDİLİR? Riskli yapı tespiti yapılan taşınmazın tapu kaydına şerh düşülmesi ile maliklere tebligat gönderimi yapılır. Taşınmaz sahipleri kendilerine tebligatın ulaşmasının ardından 15 gün içerisinde riskli yapı itiraz dilekçesi ile riskli yapının bulunduğu müdürlüğe itiraz eder.

Riskli alan ve riskli yapı nedir?

Riskli yapı, Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapıdır. Aynı zamanda yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî-teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı da riskli yapı olarak tanımlanmaktadır.

You might be interested:  Soru: Yapı Kredi Cebe Havale Iptali Nasıl Yapılır?

Eski bina yıkım kararı nasıl alınır?

Risk tespit raporu sonucunda, riskli görülen binalar için bakanlığa başvuru yapması gerekir. Bu sayede yasal haklardan yararlanabilir. Hasarlı bina yıkım kararı bakanlığa bildirilirken sonrasında da ilin tapu müdürlüğüne bildirilir. Devamında taraflara yıkım kararı ulaşır.

Yıkım kararı nedir?

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre, yapı tatil tutanağı yapı yerine asıldıktan sonra en çok bir ay içinde ruhsatsız yapının yıkılması veya ruhsata aykırılığın giderilmesi ya da ruhsat alınması gerekir. Aksi taktirde, belediye veya il özel idaresi encümeni tarafından yıkım kararı alınır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *