Soru: Yapı Kullanma Izin Belgesi Harcı Ne Kadar?

Yapı kullanma izin belgesi harcını kim öder?

İskan harcı kim öder sorusunun cevabı şu şekilde; İskan harcı inşaatı yapan firma ya da inşaatın yüklenicisi tarafından ödenir.

Yapı kullanma izin belgesinde nelere bakılır?

Yapı Kullanma İzin Belgesi için Neler Gerekir?

 • Tapu kayıt bilgileri.
 • Yapı kullanım izni için dilekçe.
 • Vergi Dairesi’nden “borcu yok” yazısı
 • Proje müellifleri raporu.
 • Dış kanal belgesi.
 • Telekom aboneliği.
 • Yapı Denetim Kurulu onay belgeleri.
 • Emlak ve çevre temizlikten alınacak “borcu yok” belgesi.

Yapı kullanma izni kime ait?

Yapı kullanma izni iskan harçları müteahhide mi aittir? Yapı kullanma izni, inşaat çalışmaları sona eren taşınmaz mallar için alınan belge olarak karşımıza çıkıyor. Bu izin taşınmazın bağlı olduğu belediyenin imar biriminden alınıyor.

Yapı kullanma izin belgesi harcı nereye ödenir?

İskan, gayrimenkulün tasdik edilmiş projesine uygun yapılıp bitirilmesi durumunda, ilgili belediyece veriliyor. Bunun için harç da ödeniyor.

Yapı kullanma ruhsatını kim alır?

Normal şartlarda, oturma ruhsatını müteahhitin alması gerekiyor. Bu hususun müteahhit ile yapılan sözleşemede de özellikle belirtilmesi gerekiyor.

Yapı kullanma izin belgesi ile iskan izni aynı şey mi?

Peki, yapı kullanma izin belgesi iskan mıdır? Yapı kullanma izin belgesi, aynı zamanda iskan oluyor. Yapı kullanma izninin verilebilmesi için inşaatın yapı ruhsatı alındığı tarihinden 2 sene içinde inşaatına başlanmış olması ve inşaat çalışmalarının 5 sene içerisinde bitmiş olması gerekiyor.

You might be interested:  FAQ: Yapı Denetim Firmaları Nereye Şikayet Edilir?

Yapı kullanma izin belgesi ne demektir?

Halk arasında iskan veya oturma izin belgesi olarak bilinen yapı kullanma izin belgesi, belediyelerin imar müdürlükleri tarafından belirlenen standartların ve yapı ruhsatlarının uygunluğuna göre inşası tamamlanmış yapılar için verilen bir izin belgesidir.

Yapı kullanma izin belgesi var mı?

İmar Kanununun 30. Maddesine göre, yapı tamamlandıktan sonra belediye veya valiliklerce ana yapının bütün bağımsız bölümleri için verilen ve bağımsız bölümlerin amacına uygun kullanılabilir durumda ve projesine uygun inşa edildiğini gösteren belgedir.

Yapı kullanma izin belgesi olmazsa ne olur?

İskan ( yapı kullanma izni ) alınmazsa ne olur? İmar Kanunu uyarınca inşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarih olarak kabul edilmiştir. Buna göre; Kullanma izni verilmeyen veya alınmayan yapılar, bu izin alınıncaya dek elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmaz.

Oturma ruhsatı ne demek?

Oturma ruhsatı, inşaat çalışmaları biten ruhsatlı bir proje için söz konusu yapıda oturumun başlaması için belediyeden alınan bir izin belgesidir.

Yapı kullanım izin belgesi ne işe yarar?

Yapı kullanım izni, binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını belirten,ruhsat bilgilerini, tapu kaydını, numaralarını, metrekarelerini, mal sahiplerini gösteren düzenlenen bir belgedir.Peki, yapı kullanma izin belgesini kim verir?

Mesken parası nereye ödenir?

Buna göre tapu harçları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca tahsil yetkisi verilen kamu bankalarına da ödenebilir. Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Ziraat Bankasına ait banka ve kredi kartları ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden de tapu harç ödemesi yapılabilir.

Iskan masrafları ne kadar tutar?

İskan harcı 2021 ücretleri

 • Konut- Rezidans 1000 metrekareye kadar metrekare 4.03 TL.
 • Konut- Rezidans 1.000- 15.000 metrekare 4.36 TL.
 • Konut, Rezidans 15.000- 50.000 metrekare 4.51 TL.
 • Konut- Rezidans 50.000- 100.000 metrekare 4.99 TL.
 • Konut, Rezidans 100.000 ve üzeri metrekare 5.64 TL.
You might be interested:  Okuyucular soruyor: Federal Yapı Ne Demektir?

Parselasyon harcı ne kadar?

İmar mevzuatı gereğince, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde imar kanununa göre ilk kez yapılan veya istek üzerine gerçekleştirilen müteakip parselasyon işlemleri üzerinden alınan harç.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *