Soru: Yapı Ne Demektir?

Yapı ne demek TDK?

yapı a. 1. Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina. Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: Kırıkkale yapısı bir tabanca. 4.

Yapı ne demektir sözlük?

Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür. Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür.

Hukukta yapı nedir?

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesinde YAPI; “karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir.” şeklinde tanımlanmıştır. Yapı denilince akla ilk gelen binalardır.

Yarim ne demek TDK?

2. isim, eskimiş Dost, tanıdık.

Türk Dil Kurumu kültür ne demek?

Bir toplumun düşünüş ve duyuş birliğini oluşturmuş olan, yaşayış ve düşünce yapısını yansıtan sanat varlıklarının bütününe kültür denmektedir.

Yapı nedir mimarlık?

YAPI NEDİR. İnsanların, hayvanları ve bitkilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli yapı malzemeleri ile inşaa edilen tesislere yapı denir. Yapılar içerisindekileri olumsuz doğa koşullarından koruyan, tasarım ile birlikte bir çok yapı malzemesinin bir araya gelerek oluşturduğu bir bütündür.

Is sistem ne demek?

1. Mesleki bir uygulama alanı olarak, iş yöntemi, ölçümü ve yönetimini içeren sistem. 2. Yararlı bir iş yapmak için tasarlanmış genel olarak insan, bilgi ve ekipmandan oluşan, örnek olarak bir operatör ve işlettiği makinenin verilebileceği, fiziksel bir örgütlenme.

You might be interested:  Yapı Denetim Açmak Için Ne Gerekli?

Demografik yapı ne demek?

Demografik yapı, insan nüfusunun yenilenme ya da yenilenmeme durumlarını inceleyen bir disiplindir. Bunun yanında ülkelere veya bölgelere göre nüfus dağılımlarını da inceler.

Imar kanununa göre yapı nedir?

3194 sayılı İmar Kanunu ‘nun 5. maddesine göre yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir. Beton santrali inşaatı “ yapı ” kapsamındadır, bu nedenle ruhsata tabidir.

Neşir ne demek hukuk?

Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılması, neşir.Yayma işi.

Reisen ne demek hukuk?

Resen sözcüğü, hukuki alanda kanunlarla karara bağlanan konuları içermektedir. Bir konu kanunla karar bağlanmış ise, bu konuda hiç kimseye danışılmadan karar verilebilir. Resen, kimseye danışılmadan yani bağımsız olarak anlamına gelmektedir.

Yar kelimesinin kaç anlamı var?

Sevgili, Dost, Yardımcı. Açıklama: Güncel Türkçe Sözlük’te Yâr kelimesi, Farsça’dan dilimize geçmiş bir kelime olarak gösterilmekte ve 3 anlamı var.

Eski Türkçede yar hangi manaya gelir?

yar / yâr / يَارْ / یار Dost, sevgili.

Yare nasıl yazılır TDK?

yare, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, ‘y’, ‘a’, ‘r’, ‘e’, şeklindedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *