Yapı Bakımından Ne Demek?

Yapısı bakımından ne demek?

Bir sözcüğün bu 3 gruptan herhangi birinde olmasına o kelimenin yapı bakımından hâli diyebiliriz. Mesela kitap kelimesi bir basit sözcüktür. Bu nedenle ” Kitap kelimesi yapı bakımından bakımından basit sözcüktür.

Yapı bakımından kelimeler nelerdir?

Yapı Bakımından Sözcükler

 1. Basit Kelimeler. Yapım eki almamış sözcüklerdir.
 2. Türemiş Kelimeler. Kök ya da gövdelere yapım eki getirilerek oluşturulan yeni sözcüklerdir.
 3. 3. Birleşik Kelimeler. Yeni bir kavramı karşılamak üzere, birden fazla sözcüğün bir araya gelip kaynaşmasıyla oluşan sözcüklere birleşik sözcük denir.

Kelimesi yapısı nedir?

Sözcüklerin oluştuğu, üretildiği ve yapıldığı parçaları inceleme amacına sözcükte yapı denmektedir. Sözcükler incelendiği zaman bazılarının yapım eki aldığı bazılarının ise yapım eki almadan görevlerini yerine getirdiği görülüyor.

Yapısına göre sözcükler ne demek?

Yapısına Göre Sözcükler: Basit, Türemiş, Birleşik Sözcükler ve Özellikleri. Türkçede sözcüklerin yapısı incelendiğinde bazılarının; yapım eki almadan (göz, gözler), bazılarının ise iki sözcüğün bir araya gelmesiyle (gözbebeği, gözalıcı)

Yapısı bakımından derse neye bakılır?

Kelimenin yapısı sorulursa; basit mi, türemiş mi, birleşik mi olduğuna bak. *Eğer hepsi türemiş ise nasıl türediğine bak ( fiilden isim yaparak mı, isimden isim yaparak mı…)

Kök bakımından farklıdır ne demek?

Kökünün Türü Bakımından Ne Demek? Kökünün türü bakımından, bir sözcük incelenirken önce kökünün sonra da o kökün türünün bulunması anlamına gelmektedir. Kök; bir kelimenin anlamlı olan ilk ve küçük parçası, en yalın halidir. Bir başka ifadeyle, bir kelimenin bütün yapım ve çekim eklerinden arındırılmış halidir.

You might be interested:  Sık sorulan: Yapı Kredi Bankamatik Şifresi Nasıl Alınır?

Sözcük yapısı nasıl bulunur?

Buna göre, Türkçede sözcükler, yapı bakımından üçe ayrılır:

 1. Basit Sözcük. Hiçbir yapım eki almamış sözcüktür. Basit sözcükler çekim eki alabilir. Bahçede pembe güller açmış.
 2. Türemiş Sözcük. En az bir yapım eki almış sözcüktür. Türemiş sözcükler çekim eki de alabilir. Yaşamda zorluklarla karşılaşılır.
 3. Bileşik Sözcük.

Birleşik kelimeler nelerdir?

Birleşik kelime veya birleşik sözcük, dilde yeni bir kavramı karşılamak amacıyla iki veya daha çok kelimenin kaynaşarak oluşturduğu kelime. Bu söz öbeklerini oluşturan kelimeler ses düşmesi, ses türemesi, sözcük türü kayması veya anlam kayması açısından aralarına ek giremeyecek kadar kalıplaşmıştır.

Yapım ekleri nelerdir ve örnekler?

Yapım ekleri, mevcut kelimelerden (isim ve fiil köklerinden) farklı ve yeni anlamlı kelimeler türetmeye yarayan eklerdir. Yapım Ekleri Nelerdir? Çeşitleri, Özellikleri, Örnekleri

 • baş, baş-la-, baş-ar-, baş-ar-ı
 • sev-, sev-il-, sev-dir, sev-in, sev-inç, sev-gi.
 • göz, göz-lük, göz-cü, göz-cü-lük, göz-lük-çü-lük

Türkçe Yapı Bilgisi nedir?

Biçimbilim, biçim bilgisi, şekil bilgisi, morfoloji veya yapı bilgisi dilbilimde sözcüklerin içyapısını inceleyen alt dalıdır.

Türemiş kelime ekleri nelerdir?

Türemiş kelimeler, isim veya fiil kök ya da gövdesine yapım eki gelerek anlam değişikliğine uğramış sözcüklerdir. Türemiş Kelime = kök + yapım eki diyebiliriz. İsim köküne ya da fiil köküne yapım eki gelmesiyle gövde oluşur.

Kelime kökü ne demek?

Bir sözcüğün (bütün çekim ekleri ve yapım ekleri çıkarıldıktan sonra) anlamlı en küçük birimine kök denir. Bir sözcüğün kökünü bulmak demek o sözcüğü hecelerine ayırmak demek değildir.

Yapısına göre birleşik ne demek?

Bir temel cümlenin yanında başka yan cümlelerin bulunduğu ve asıl yargıya bağlanan birden fazla yargının ifade edildiği cümlelere “ Birleşik cümle” denir.

Yapısına göre birleşik nedir?

Yapısına göre birleşik cümle bir temel cümle ile onun anlatımını eksik bırakmamak amacıyla en az bir yan cümleden meydana gelen cümlelerdir. Yani yapısında birden çok yargı bulunduran cümlelerdir.

You might be interested:  Yapı Kayıt Belgesi Belediyeye Ne Zaman Verilecek?

Yapılarına göre kelimeler nedir ve kaça ayrılır?

Yapılarına Göre Sözcükler Kaça Ayrılır

 • Basit Sözcük. Hiçbir yapım eki almamış sözcüktür.
 • Türemiş Sözcük. En az bir yapım eki almış sözcüktür.
 • Bileşik Sözcük. İki sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu yeni sözcüklerdir.
 • Yardımcı Fiille Yapılan Bileşik Fiil.
 • Kurallı Bileşik Fiil.
 • Anlamca Kaynaşmış Bileşik Fiil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *