Yapı Kullanma Izin Belgesi Harcı Kim Öder?

Yapı kullanma izin belgesi masrafları ne kadar?

1000 metrekareye kadar Konut-Rezidans projelerinin yapı kullanma izin belgesi ücreti 4.03 TL oldu. Metrekare başına 37 kuruş zam yapıldı. İmar durum belgesi alma ücreti 66 TL’ye çıktı. Yeni yapı ruhsatı alınmasına ilişkin 1000 metrekareye kadar konut, rezidans metrekare başına 10.68 TL’den 11.75 TL’ye ulaştı.

Yapı kullanma izin belgesi kime ait?

Yapı kullanma izni iskan harçları müteahhide mi aittir? Yapı kullanma izni, inşaat çalışmaları sona eren taşınmaz mallar için alınan belge olarak karşımıza çıkıyor. Bu izin taşınmazın bağlı olduğu belediyenin imar biriminden alınıyor.

Yapı kullanma izin belgesi harcı nereye ödenir?

İskan, gayrimenkulün tasdik edilmiş projesine uygun yapılıp bitirilmesi durumunda, ilgili belediyece veriliyor. Bunun için harç da ödeniyor.

Oturma iznini kim alır?

Normal şartlarda, oturma ruhsatını müteahhitin alması gerekiyor. Bu hususun müteahhit ile yapılan sözleşemede de özellikle belirtilmesi gerekiyor.

Yapı kullanma izin belgesi olmazsa ne olur?

İskan ( yapı kullanma izni ) alınmazsa ne olur? İmar Kanunu uyarınca inşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarih olarak kabul edilmiştir. Buna göre; Kullanma izni verilmeyen veya alınmayan yapılar, bu izin alınıncaya dek elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmaz.

You might be interested:  Soru: Yapı Kredi Iban Numarası Nerede Yazar?

Yapı kullanma izin belgesinde nelere bakılır?

Yapı Kullanma İzin Belgesi için Neler Gerekir?

 • Tapu kayıt bilgileri.
 • Yapı kullanım izni için dilekçe.
 • Vergi Dairesi’nden “borcu yok” yazısı
 • Proje müellifleri raporu.
 • Dış kanal belgesi.
 • Telekom aboneliği.
 • Yapı Denetim Kurulu onay belgeleri.
 • Emlak ve çevre temizlikten alınacak “borcu yok” belgesi.

Yapı kullanma izin belgesi ile iskan izni aynı şey mi?

Peki, yapı kullanma izin belgesi iskan mıdır? Yapı kullanma izin belgesi, aynı zamanda iskan oluyor. Yapı kullanma izninin verilebilmesi için inşaatın yapı ruhsatı alındığı tarihinden 2 sene içinde inşaatına başlanmış olması ve inşaat çalışmalarının 5 sene içerisinde bitmiş olması gerekiyor.

Yapı kullanım izni nereden alınır?

Yapı kullanma izin belgesi nereden alınır? Yapı kullanma izin belgesi belediye veya valiliğe bağlı İl özel idaresi tarafından veriliyor. İnşaat ruhsatı için belediyelerin imar birimine dilekçe verilmesi gerekiyor.

Yapı kullanma izin belgesi ne demektir?

Halk arasında iskan veya oturma izin belgesi olarak bilinen yapı kullanma izin belgesi, belediyelerin imar müdürlükleri tarafından belirlenen standartların ve yapı ruhsatlarının uygunluğuna göre inşası tamamlanmış yapılar için verilen bir izin belgesidir.

Yapı ruhsatı harcını kim öder?

Bir başka deyişle, iskan ruhsatı olmayan binalar, henüz tamamlanmamış ve oturuma uygun yapı olarak değerlendiriliyor. İskan ruhsatı alabilmek için ilgili masrafların ödenmesi gerekiyor. Söz konusu iskan masrafının ödemesi ise, iskan ruhsatını alan kişiye ait oluyor.

Mesken parası nereye ödenir?

Buna göre tapu harçları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca tahsil yetkisi verilen kamu bankalarına da ödenebilir. Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Ziraat Bankasına ait banka ve kredi kartları ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden de tapu harç ödemesi yapılabilir.

Iskan masrafları ne kadar tutar?

İskan harcı 2021 ücretleri

 • Konut- Rezidans 1000 metrekareye kadar metrekare 4.03 TL.
 • Konut- Rezidans 1.000- 15.000 metrekare 4.36 TL.
 • Konut, Rezidans 15.000- 50.000 metrekare 4.51 TL.
 • Konut- Rezidans 50.000- 100.000 metrekare 4.99 TL.
 • Konut, Rezidans 100.000 ve üzeri metrekare 5.64 TL.
You might be interested:  Okuyucular soruyor: Yapı Denetim Belgesi Nasıl Alınır?

Yeni yapılan eve oturma izni nasıl alınır?

İskan Belgesi Nereden, Nasıl Alınır?

 1. Yapı Kullanım İzni istemiyle yazılan dilekçe.
 2. Tapu kaydı bilgileri.
 3. Vergi Dairesi’nden ”borcu yoktur” yazısı
 4. Dış Kanal Belgesi (İZSU)
 5. Telekom Vizesi.
 6. Proje Müellifleri Raporu.
 7. Yapı Denetim Kuruluşu’ndan alınan belge.
 8. Yapının Cephe fotoğrafları (13 x 18 cm ölçülerinde)

Müteahhit evin iskanını almıyor ne yapmalıyım?

Müteahhitin iskan almaması halinde ise kişiler sulh hukuk mahkemelerine başvuruda bulunarak haklarını arayabilecekler.

Yapı kullanma izin belgesi var mı?

İmar Kanununun 30. Maddesine göre, yapı tamamlandıktan sonra belediye veya valiliklerce ana yapının bütün bağımsız bölümleri için verilen ve bağımsız bölümlerin amacına uygun kullanılabilir durumda ve projesine uygun inşa edildiğini gösteren belgedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *